TVERS er et tilbud om psykologisk behandling til familier hvor barn eller ungdom har begått seksuelle overgrep og/eller har vist andre former for bekymringsfull seksuell atferd. Behandlingen tar utgangspunkt i familien.
Hva er TVERS?
 • Til ungdom 30. januar , 2017

  Hvis du selv er ung og strever med tanker eller opplevelser om seksualitet, kan du lese videre på Ung.no Hvis du har tanker og/eller erfaringer som handler om å begå seksuelle grenseoverskridelser, ...

  Les mer
 • Hva er TVERS? 30. januar , 2017

  TVERS er et tilbud om psykologisk behandling til familier hvor barn eller ungdom har begått seksuelle overgrep og/eller har vist andre former for bekymringsfull seksuell atferd. Behandlingen tar utgangspunkt i familien. Teamet er satt sammen av ...

  Les mer
 • Te og seksuelt samtykke 29. januar , 2017

  ...

  Les mer
 • Behandlingsforløp 29. januar , 2017

  Som regel varer et behandlingsforløp i Tvers mellom seks og 18 måneder. Behandlingen tilpasses den enkelte familie. I de fleste saker arbeides det blant annet med følgende: Kartlegging: I de første møtene handler det om å ...

  Les mer
 • Kontaktinformasjon TVERS 29. januar , 2017

  Abup, Kristiansand: Telefon 38 17 74 00 Abup, Arendal: Telefon 37 07 50 00 ...

  Les mer
 • Aktuelle linker TVERS 29. januar , 2017

  Arbeidsbeskrivelse og manual for TVERS  ...

  Les mer
 • Pilarer og prinsipper 29. januar , 2017

  Arbeidet i TVERS baseres på traumebevisst omsorg og behandling med tre pilarer og tre prinsipper. De tre pilarene er: Trygghet Gode relasjoner Affektregulering De tre prinsippene er: Å behandle Familien samlet Fremme åpenhet Sørge for sikkerhet ...

  Les mer
 • Behandlingsformen 29. januar , 2017

  Behandlingen foregår i samtaler med hele familien og med familiemedlemmer hver for seg. Varighet og hyppighet for behandlingen avtales med hver familie. Tilbudet er frivillig og gratis. Barneverntjenesten deltar i hele behandlingsforløpet. ...

  Les mer
 • Målsetting 29. januar , 2017

  Målsetningen til TVERS er: Hindre nye overgrep Bearbeide vonde opplevelser Hjelpe familien til å finne samværsmønstre som tar vare på hvert enkelt familiemedlem. Skape håp og positive forventninger til fremtiden. ...

  Les mer