Publikasjoner 2017

Publikasjoner 2017

Artikler og bøker/bokkapitler fra FoU enheten i 2017.

Tittel:Tidsskrift/bokForfatter(e)
Unpacking the Black Box of Wilderness Therapy: A Realist Synthesis.
Qualitative Health Research, 27 (1): 114- 29.Fernee, C. R., Gabrielsen, L. E., Andersen, A. J. W., & Mesel, T. (2017).
School-based cognitive behavioral interventions for anxious youth: study protocol for a randomized controlled trial.
Trials 2017 ;Volum 18:100. s. 1-11Haugland, Bente Storm Mowatt; Raknes, Solfrid; Håland, Åshild Tellefsen; Wergeland, Gro Janne; Bjåstad, Jon Fauskanger; Baste, Valborg; Himle, Joe; Rapee, Ronald M.; Hoffart, Asle. (2017)
Med blikk på oss selv. Intensivt familieterapeutisk behandlingstilbud. 
Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling 2017 ;Volum 45.(4) s. 258-279Helgeland, Anne; Oanes, Camilla Jensen; Hillesund, Odd Kenneth; Zahl-Olsen, Rune. 
An open trial of ACT-enhanced Behavior Group Therapy for Trichotillomania.
Journal of Obsessive Compulsive and related DisordersHaaland, A, T, Eskeland, S. O., Moen, E. M., Vogel, P. A., Haseth, S., Mellingen, K., Himle, J. H., Woods, D.W. & Hummelen, B. (2017).
På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2017 ;Volum 11.(3) s. 19-Lund, Ingrid; Helgeland, Anne; Kovac, Velibor Bobo. 
Negative life events, social support, and self-efficacy in anxious adolescents.
Psychological Reports 2017 ;Volum 120.(4) s. 609-626Raknes, Solfrid; Pallesen, Ståle; Bjåstad, Jon Fauskanger; Wergeland, Gro Janne; Hoffart, Asle; Dyregrov, Kari; Håland, Åshild Tellefsen; Haugland, Bente Storm Mowatt.
Quality of life in anxious adolescents.
Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health ;Volum 11:33.
s. 1-11 
Raknes, Solfrid; Pallesen, Ståle; Himle, Joseph A.; Bjåstad, Jon Fauskanger; Wergeland, Gro Janne; Hoffart, Asle; Dyregrov, Kari; Håland, Åshild Tellefsen; Haugland, Bente Storm Mowatt (2017)
A long-term follow-up of group behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder in a general outpatient clinic in Norway.
Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 59-64Sunde, Tor; Walseth, Liv Tveit; Himle, Joseph A.; Vogel, Patrick A.; Launes, Gunvor; Haaland, Vegard Øksendal; Hoffart, Asle; Johnson, Sverre Urnes; Haaland, Åshild (2017).
Obsessive-compulsive disorder’s impact on partner relationships: a qualitative study.Journal of Family Psychotherapy 2017 ;Volum 28.(3) s. 205-221Walseth, L. T., Haaland, V.O., Launes, G., Himle, J. A., Haaland, Å.T. (2017)
Self-Management of Obsessive-Compulsive Disorder in the long-term after therapy - a focus group interview.European Journal for Person Centered Healthcare 2017 ;Volum 5.(1) s. 64-74Walseth, Liv Tveit; Walseth, Åshild Marie T.; Launes, Gunvor; Himle, Joseph; Haaland, Vegard Øksendal; Håland, Åshild Tellefsen.
To Make Room or Not to Make Room: Clients’ Narratives About Exclusion and Inclusion of Spirituality in Family Therapy Practice.Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 2017 ;Volum 38. s. 15-26Holmberg, Åse; Jensen, Per; Ulland, Dagfinn.
The role of Wilderness Therapy in the Face of Global Trends of Urbanization and Technification.International Journal of Adolescence and Youth 2017 s. -Gabrielsen, Leiv Einar; Harper, Nevin J.
Cross-cultural exploration of ‘wild’ in wilderness therapy: Canadian, Australian and Norwegian perspectives.Journal of Adventure Education and Outdoor Learning 2017Harper, Nevin J.; Gabrielsen, Leiv Einar; Carpenter, Cathryn.
Lessons learned from the implementation of a Feedback System in Couple and Family Therapy.I: Routine outcome monitoring in couple and family therapy. The empirically informed therapist.. Springer 2017 ISBN 978-3-319-50674-6. s. 211-226Håland, Åshild Tellefsen; Tilden, Terje.
Det fellesskapte menneske : En drøfting av psykologiens individualistiske menneskesyn.I: Hva er nå et menneske? : tverrfaglige bidrag. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566258. s. 130-153
ATHSchuff, Hildegunn Marie T.
Identitet i kulturmøter : Å oppdage seg selv gjennom den andre.
I: Hva er nå et menneske? : tverrfaglige bidrag. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566258. s. 182-207
ATHSchuff, Hildegunn Marie T.
Tiggere - i menneskeverdets periferi? : Nettdebatt mellom dehumanisering og medmenneskelighet.I: Hva er nå et menneske? : tverrfaglige bidrag. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566258. s. 282-311
ATHSchuff, Hildegunn Marie T.
Bruk av systematiske tilbakemeldinger i parterapi.
I: Håndbok i parterapi. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2206-3. s. 79-91
SSHFZahl-Olsen, Rune.
An anthill of questions that made me prepare for the first session: A clinical vignette of the usage of STIC feedback system.I: Routine outcome monitoring in couple and family therapy. The empirically informed therapist.. Springer 2017 ISBN 978-3-319-50674-6. s. 189-209
SSHFZahl-Olsen, Rune; Oanes, Camilla Jensen.
Vilje til frihet - en manns fortelling om barndom og overgrep.Portal forlag 2017 (ISBN 978-82-8314-111-5) 241 s. 
SSHF UIAMesel, Terje.
Selvmord, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Agder 2004 - 13.Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 ;Volum 137.(18) s. 1-8
OUS SSHF UiOHaaland, Vegard Øksendal; Bjørkholt, Marianne; Freuchen, Anne; Ness, Ewa; Walby, Fredrik A.
Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar