Publikasjoner
 • Publikasjoner 2017 14. juni , 2018

  Artikler og bøker/bokkapitler fra FoU enheten i 2017. ...

  Les mer
 • Vilje til frihet. En manns 8. januar , 2018

  Minst 100 000 menn har opplevd å bli utsatt for det de selv opplever som en eller annen form for seksuelt overgrep før fylte 18 år. Statistisk sett vil de finnes i enhver skoleklasse og ...

  Les mer
 • Hvordan kan kunnskap fra Friluftsterapi 8. januar , 2018

  Friluftsterapi ved Abup er inspirert av Wilderness therapy. I denne artikkelen synliggjør forfatterne hvordan elementer fra denne behandlingsformen kan anvendes i det brede lag av samfunnet. Temaet er aktuelt fordi våre liv blir stadig mer ...

  Les mer
 • Behandling av Trikotillomani med HRT 8. januar , 2018

  Trikotillomani kjennetegnes ved tvangsmessig napping av eget kroppshår og rammer ca 1-3 % av befolkningen. Typisk debut alder er 13-16 år. Det er vanligst å plukke av seg hodehår, øyebryn og vipper, og mange har ...

  Les mer
 • På vei mot en ny 8. januar , 2018

  God helse fremmer læring og utvikling. For at barn og unge skal erfare skolekonteksten som en helsefremmende kontekst, er det avgjørende at læringsmiljøet er inkluderende. Mobbing er en av de sterkeste indikatorene på manglende inkludering. ...

  Les mer