Reidun Kerlefsen

Reidun Kerlefsen

Reidun KerlefsenStilling: Forskningskonsulent
Enhet: FoU-enheten, Kristiansand
Epost: reidun.kerlefsen@sshf.no
Telefon: 483 00 832

Kompetanseområde/faglig interesse:
Velferdsforvaltning, sosiologi, administrasjon

Bakgrunn:

Min fartstid i Abup strekker seg helt tilbake til 1998. De siste årene har jeg  utdannet meg videre,  jeg har tatt en bachelor i velferdsforvaltning fra Universitet i Agder, og er nå i gang med en masteroppgave i velferd med fordypning i sosiologi, også den ved Universitetet i Agder. I dag har jeg mitt daglige virke som forskningskonsulent i FoU enheten i Abup. Her bistår jeg i ulike forskningsprosjekter, og jobber tett opp mot enhetsleder. I tillegg bidrar jeg innen ulike administrative oppgaver og avhjelper blant annet med transkribering, registrering av pasienter i forskningsprosjekt, administrativt ansvar i prosjekter, administrasjon av kurs osv.

Hva er jeg særlig opptatt av:

Erfaringskompetanse, forskning og formidling.

Cristin

Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. Her ligger en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Prosjekter

 

Publikasjoner & presentasjoner

Kick Off evalueringsrapport

 

 

Relaterte innlegg