«Angst er gull». RISK-grupper uten smitterisiko.

RISK har siden 2013 vært et tilbud til ungdom som sliter med angst og tvang. Vanligvis møtes grupper med ungdom og deres foreldre 8 ganger. De snakker om hva de er redd for og øver på å gjøre det som er ubehagelig. I tillegg er det et møte i for- og etterkant der kun foreldre og lærere er invitert.

Det er opp til 8 deltagere pr gruppe, da kommer foreldrene og RISK-terapeutene i tillegg. Deltagerne kommer fra hele Agder.

Etter mars i år møtte dette tilbudet en utfordring. På grunn av korona pandemien og smitteverntiltak kan ikke gruppene møtes fysisk og være i sammen i samme rom. Da er det fint å ha et annet møtested, på nett. Roy Madsen forklarer hvordan behandlingstilbudet er nå.

Deltagerne møtes på Pexip, et møterom på nett som ivaretar personvernhensyn og er godkjent i helsetjenestene. (tilkobling som her, https://sshf.no/behandlinger/videokonsultasjon). Opplegget er delt i tre forteller Roy Madsen.

Alle kan være med og vi ser bilde av alle på skjermen. Det er så å si 100% fremmøte hver gang. Det kan være mor og datter foran samme kamera eller mor, far og sønn ved spisebordet hjemme i stua.

To grupper, en for ungdommer og en for foreldre. Her kan foreldre og ungdommer snakke sammen hver for seg og fortelle om erfaringer og utfordre hverandre sammen med terapeuten fra Abup.

Smågrupper er tredje alternativ. Her er det gjerne to ungdommer og deres foreldre som er koblet sammen via lyd og bilde på nett.

«Angst er gull» sier Roy Madsen ivrig. Hva mener han med det? Jo, forklarer han, fordi da får du sjansen til å oppdage hva som vekker angsten, du blir klar over den og du får muligheten til å trene på å mestre ubehaget den vekker.

En av hovedingrediensene i behandlingen er eksponering. Det vil si å gjøre det som fremkaller ubehaget. Det kan være å ta bussen, sove alene på eget rom eller frykt for at andre ser på deg eller hører på når du forteller noe. En eksponeringsøvelse på nett kan være å lese en tekst i ett minutt, mens de andre ser og hører på videolinken. Eller det kan være å se i kamera og fortelle om hverdagshendelser.

Samarbeidet mellom ungdom og foreldre er utrolig viktig, understreker Roy Madsen. «Foreldrene er alltid med, men ikke hele tiden», sier han. Foreldre som ikke er ungdommens egne kan være med i eksponeringsøvelsene. Poenget med det er å ikke bli forstyrret av mønstre som er etablert i samspill med egne foreldre. Det er en erfaring RISK-deltagerne går glipp av i «nettgruppe». Les også hva enhetsleder i Forsknings- og utviklingsavdelingen i Abup skriver. Åshild Tellefsen Håland er også spaltist i Fædrelandsvennen.

Roy Madsen forteller en liten historie som har gjort inntrykk. Det var ei jente som sa til foreldrene sine: «Jeg lærte aldri å reise meg opp igjen når jeg falt, fordi dere lot meg ikke falle». Det er et eksempel på hvordan vi alle må leve med og mestre passe angst og tåle nødvendig smerte. Sånn er jo livet, avslutter Roy Madsen.

Portrett av Roy Madsen

Portrett av Roy Madsen

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar