RISK – Flerfamiliegrupper

RISK – Flerfamiliegrupper

Engstelige ungdommer får hjelp gjennom flerfamiliegrupper

Ungdommer i alderen 12-17 år med angst kan nå få hjelp i Abup for sine angstproblemer ved å møte 5-8 ungdommer og deres foreldre i såkalte «flerfamiliegrup- per». Dette betyr i praksis at en gruppe kan bestå av 15-20 personer, samt 3-5 terapeuter. Flerfamilie-manualen «Risk» bygger på kognitive atferdterapeutiske prinsipper og er utviklet av forsker og psykologspesialist Åshild Tellefsen Håland i samarbeid med flere av Abups terapeuter. Behandlingsrasjonalen går i korthet ut på å utsette seg for det man er redd for uten å unngå eller ty til andre tryggingsstrategier. Det startet i 2013 som et tilbud kun for OCD-pasienter, men erfaringene var så gode at det våren 2015 ble utvidet til å gjelde alle angstlidelser. Det har siden starten vært jobbet kontinuerlig med å forbedre manualen bygd på erfaringer fra terapeuter, ungdommer og foreldre. Det siste året har det også blitt inkludert elementer fra «mindfullness» med fokus på pusteøvelser. Den overordnede ideen bak manualen var å lage et behandlingsopplegg med mest mulig grad av foreldreinvolvering og utstrakt bruk av eksponering. Det var et ønske om at foreldrene skulle få metoden «under huden» slik at de kunne være best mulig rustet til å støtte ungdommen sin hjemme. Det var derfor sentralt at de var til stede hele tiden, enten sammen med ungdommene eller sammen med de andre foreldrene. Mange foreldre trenger å avlære sin egen «hjelpeatferd» og få hjelp til ikke la seg styre av ungdommens angst. De trenger da mengde-trening. Da mange ungdommer sliter med å eksponere seg for det de er redd for på egenhånd, var det også et ønske om å få til mest mulig eksponering i timene.

Til nå har 13 terapeuter blitt opplært i behandlingsmetoden og bare siste året er det gjennomført 7 fler- familiegrupper for ungdommer med angst. Klinisk sosionom Lene Holmen Berg, koordinator for flerfamiliegruppene, forteller at det så langt har vært ventelister for å bli med i gruppene. Hun er selv leder for den ene gruppen, mens Espen Berg Edvardsen er leder for den andre flerfamiliegruppen. Viktig i opplæringen av terapeutene er at de lærer seg et bredt register av eksponeringsoppgaver og atferdseksperimenter slik at de kan tilpasse eksponeringen til den enkelte angstlidelse. Fra høsten vil tilbudet bli utvidet til Arendal og Lister.

Flerfamiliegruppene går over 6 kvelder (1600-1830) og 4 hele eksponeringsdager (1000-1500) fordelt over 8 uker. Det er også samlinger etter 2, 6 og 12 måneder. Ettermiddagsamlingene starter alltid med at man er sammen både ungdom og voksne der det blir gitt ca. en halv times psykoedukasjon i plenum. Innholdet i undervisningen omhandler blant annet kjennetegn ved angst, behandlingsprinsipper og fallgruver for foreldre. Etterpå går ungdommer og foreldre hver til sitt. Foreldrene får foreldreveiledning av 1-2 terapeuter og ungdommene samles med 2-3 terapeuter. På slutten av samlingene samles ungdom og foreldre igjen familievis for gjennomgang av neste ukes hjemmeoppgave. Det legges opp til daglige hjemmeoppgaver hvor de skal eksponere seg for situasjoner de er redd for. Under alle samlingene blir det også gitt øvelser for oppmerksomhetstrening.

Heldagseksponering

Heldagssamlingene byr på eksponeringstrening hele dagen der foreldrene er sterkt involvert på ulike måter. Under eksponeringstreningen har terapeutene god er- faring med å bruke andre foreldre som støtte for den enkelte ungdom, f.eks kjøre heis med en annen forelder dersom heisfobi er problemet. Eksponeringen foregår ofte utenfor Abup sitt nærområde og ofte drar gruppen til sentrum. Typiske eksponeringsoppgaver for ungdom med f.eks sosial angst kan være bevisst å ta risikoen på å dumme seg ut, f.eks ved å gjøre litt «rare» ting som gå med genseren på vrangen, ta lebestiften utenfor munnen med mer, eller holde en liten presentasjon med «innlagte» feil foran foreldregruppen mens de blir filmet.

Gjenkjennelse

Ved avslutning av gruppene blir det feiret med pizza og taler, samt høytidelig overrekkelse av diplom for gjennomført gruppe. Noe av tilbakemeldingene som vektlegges sterkest både av ungdom og foreldre er fellesskapet

de opplever i gruppen. En mor sa det veldig tydelig «Det var så fantastisk å møte så mange normale foreldre, for- di vi trodde at vi som fikk sånne ungdommer var litt annerledes». En av ungdommene sier «Det å se andre som strever minst like mye som seg selv har vært bra». De fremhever ikke først og fremst at behandlere fra Abup er flinke, men at de kommer sammen med likesinnede og viktigheten av nettopp det. Som behandler er det en glede å se at vi får brakt folk sammen på en god og trygg måte, sier en av terapeutene, Roy Madsen. Han sier også det gjør inntrykk å se at mange av ungdommene har veldig god nytte av behandlingen og f.eks tør å gå på skolen igjen etter mye skolefravær.

Faglig påfyll

Roy Madsen fremhever at som behandler kan det noen ganger oppleves litt ensomt i jobben. En treffer mange folk som strever og som det til tider kan være litt slitsomt å ha alt ansvaret alene. En stor fordel ved å delta i flerfamiliegruppene er at det alltid er minst 3-4 behandlere. Det betyr at to har hovedansvar for ungdommene og to har hovedansvar for foreldrene, og det er de samme som følger opp gjennom alle gruppesamlingene. Det gjør at alt ikke står på meg som behandler alene. Jeg liker veldig godt å samarbeide med de andre og vi utfyller hverandre godt og kan spille litt på hverandre. Mange hoder tenker bedre enn ett. Selv om det kan være lange arbeidsdager når det er gruppesamling på kveldstid så opplever man likevel at man får energi av å være med på det. Det er veldig morsomt og det gir også godt faglig påfyll å være del av et slikt fagmiljø, avslutter Roy Madsen.

Forskning

Det vil nå bli knyttet forskning til flerfamiliegruppene for å undersøke effekten av tilbudet. Psykolog Eskil Frydenberg vil ta sin Ph.d på dette prosjektet finansiert av Sørlandet Kompetansefond og Abup.

Forfatter: Åshild Tellefsen Håland
Illustrasjon: Jannicke Svardal

Artikkelen er hentet fra Abup-magasinet, august 2016. Les andre artikler her:

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar