Rune Zahl-Olsen er opptatt av vold når han snakker med familier. Det ble til en doktorgrad.

Portrettfoto av Rune Zahl-Olsen

Rune er nydisputert forsker hos ABUP

Rune Zahl-Olsen er familieterapeut i Abup. I mer enn femten år har han interessert seg for hva det er viktig å snakke om med par og familier. Et av temaene er vold. I hans undersøkelse viser det seg at fysisk vold forekommer ofte. Hver fjerde deltager, av mer enn 800, svarte at det hadde vært fysisk vold i familien. Hvis volden skal slutte er det viktig å ta opp temaet. Da må både terapeuten og familiemedlemmene tørre å snakke om det.

Den 29. april 2020 forsvarte Rune Zahl-Olsen heldigitalt sitt doktorgradsarbeid ved universitetet i Agder. Et arbeid som også handlet om bedring etter deltakelse i familieterapi, og viktigheten av å utvide fokus fra det enkelte individ til deres nære relasjoner når vi skal forstå hvordan de har det. Avhandlingen kan lastes ned her.

Hva har hans forskning ført til som blir viktig i videre praksis i Abup? Familieterapeut, PhD og forsker Rune Zahl Olsen svarer:Siden så mange av dem som søker hjelp hos oss opplever vold hjemme, bør vi gjøre det lettere å snakke om dette i terapi. Kanskje også terapeutene trenger råd eller hjelp til hvordan det kan gjøres på en trygg måte? Trolig møter alle terapeutene i Abup personer med denne problemstillingen hver eneste uke.

Videre viste forskningen at den familieterapeutiske behandlingen ser ut å ha like god effekt som mer spesialiserte individual-terapeutiske behandlinger. Dette i tillegg til at helsen bedret seg for flere av familiemedlemmene som deltok i behandlingen.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar