Rune Zahl-Olsen

Rune Zahl-Olsen

Stilling: Forsker, PhD kandidat, Familieterapeut
Enhet: FoU-enheten, Kristiansand
Epost: rune.zahl-olsen@sshf.no
Telefon: 38 07 62 34

Kompetanseområde/faglig interesse:

Tilbakemelding i Par og familieterapi, samt endring gjennom slike terapiforløp. Samliv, ekteskap og skilsmisser.

Bakgrunn:

Master i familieterapi

Hva er jeg særlig opptatt av:

«Jeg jobbet som familieterapeut innenfor psykisk helsevern for barn og unge da jeg ble invitert inn i et forskningsprosjekt. Oppgaven besto av å samle inn data og være veileder for andre kollegaer som ble involvert i datainnsamlingen.

Med tiden fikk jeg lyst til å forske selv. Jeg ble nysgjerrig på hvordan data blir til forskning. Hvordan forskningsprosessene virker i praksis og hvordan vi med hjelp av de dataene vi samler inn, kan øke vår forståelse. Ja, ikke bare øke vår forståelse for den terapien vi bedriver, men kanskje også forbedre den». Les resten av teksten som ble publisert på psykologisk.no 27. april 2018: Hva ligger bak en doktorgrad?

Cristin

Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. Her ligger en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Prosjekter

Publikasjoner & presentasjoner


Psykologisk.no 27.04.18: Hva ligger bak en doktorgrad?

Relaterte innlegg