Samarbeidsprosjekt får 4,5 millioner til akutthjelp for barn og unge

Samarbeidsprosjekt får 4,5 millioner til akutthjelp for barn og unge
I dag kom nyheten om tildeling av 4,5 millioner til samarbeidsprosjekt mellom Barnevernvakta i Kristiansand og ABUP.
 
Endelig! Dette har vi venta lenge på!
Vi har gjennom flere år hatt ønske om å samarbeide tettere og mer formalisert med Barnevernvakta. Grunnen er at vi ser at det ofte er de samme barna/ungdommene/familiene som trenger bistand fra begge systemer. Grunnet ulikt lovverk og taushetsplikt, har det til tider vært vanskelig å få til et godt samarbeid for ungdommen/barnets beste. Vi ønsker i større grad å dra ut i akutte situasjoner sammen, samt kunne snakke mer åpent om gode løsninger uten at taushetsplikten står til hinder.
Ansatte ved Familie- og ungdomsteam (FUT) må fremdeles forholde seg til Lov om Pykisk helse, og Barnevernansatte må forholde seg til Barnevernsloven, men vi har stor tro på at et formalisert samarbeid vil komme våre brukere til gode.
 
 
Det blir i tillegg knyttet forskning til prosjektet, slik at vi får en grundig evaluering.
 
 
 
Enhetsleder FUT, Kristin Stokke 
Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar