Sanne tall om skilsmisser

Sanne tall om skilsmisser

Hvert år opplever ca. 30 000 barn at deres familier blir delt. Noen av disse har gifte foreldre, andre samboende. Risikoen for å oppleve det er større dersom foreldrene er samboere, enn om de er gift. Artikkelen forklarer blant annet hvordan feil bruk av tall har ført til påstanden om at halvparten av alle ekteskap ender i skilsmisse. Forskeren presenterer hvordan man må gå frem for å få et riktig svar på hvor mange av ekteskapene som faktisk ender i skilsmisse. Undersøkelsen har fulgt alle ekteskap inngått i Norge i en periode på 128 år (1886 til 2013), noe som er over 2,7 millioner ekteskap. I undersøkelsen er disse fulgt fra inngåelsen til de ble avsluttet ved skilsmisse eller død.

Hovedfunn:

• Ingen årskull av gifte har opplevd skilsmisse mer enn 1984-kullet. 29 år etter bryllupene har 42,64 prosent av dem opplevd skilsmisse.

• Andelen skilsmisser har gått ned markant de siste ti årene, og en slik nedgang har aldri før skjedd i Norge.

• Avhengig av beregningsmodell vil mellom 27 prosent og 40 prosent av de som giftet seg i 2013 oppleve skilsmisse i løpet av livet.

• Det ser ikke ut som om lovgivning eller økningen i andel samboerskap har hatt betydelig innvirkning på skilsmisseutviklingen.

Artikkelen ble publisert i fagtidsskriftet Fokus på Familien nr. 1 2018 og kan lastes ned fra forlaget ved å klikke her, eller du kan lese forfatterutgaven ved å klikke her.

Forskningsfunnene var av nasjonal interesse og ble først kommentert i Aftenposten den 16 april, både i papir og nettavisen (klikk her).

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar