Sofapraten V

Sofapraten V

Aksjonsuken med Sofapraten på ABUP Kristiansand ble avsluttet med en samtale mellom klinkerne Vigdis Flagtvedt Jensen og Siri Søftestad. Vigdis er en av terapeutene involverte i Flerfamiliegruppa et gruppetilbud for barn som har vært vitne til, eller utsatt for vold. I denne gruppen møter barna sammen med en ”trygg voksen”. Vigdis forteller om sin opplevelse i møte med voksne og barn som har vært utsatt for vold, og hvordan en får et innblikk i deres hverdag, med voldsalarmer og liv/ død problematikk. Et arbeid som oppleves som svært meningsfylt, men krevende. Arbeider man med voldsutsatte personer er det viktig å kunne beholde roen – selv i vanskelige situasjoner hvor det er trusler involvert.

Flerfamiliegruppen ble startet i 2005 og er et samarbeid mellom ABUP og Familiekontoret i Kristiansand. Fra oppstart og frem til i dag har det vært gjennomført 11 grupper. Gruppene har flere terapeuter tilstedet under treffene. Dette for å kunne fange opp ulike behov, og for å kunne tilby individuelle samtaler dersom behovet melder seg fra gruppedeltakerne. Flere av deltakerne mottar også et individuelt behandlingstilbud. I utgangspunktet treffes gruppene 15 ganger. Ofte utvides imidlertid tilbudet på grunn av etterspørsel fra gruppen. Dette er et godt sted å være, både for barn og voksne.

Før man blir med i en slik gruppe, intervjues både barnet og den trygge voksne, være seg mor eller far. Her snakker en om hva som har skjedd, og gir informasjon om gruppetilbudet. Fokus i et av intervjuene er på hva barnet har opplevd av vold. Til tross for at den trygge voksne som er med barnet antar å vite hva barnet har sett og fått med seg, vises det ofte gjennom oppgaver som gjøres i gruppen senere, at barnet både har sett og fått med seg mer enn man har antatt. Dette er sterk innsikt å få for foreldre, men svært viktig å få frem for barna det gjelder. I gruppen mottar barna og de voksne kunnskap om hva vold kan gjøre med barna.

Tilbakemeldinger fra deltakerne i gruppen er gode. De som deltar opplever en tilhørighet til gruppen og et fellesskap i møte med andre i samme situasjon. De lærer mye og opplever at de får en lettere hverdag. Både de voksne og barna får verktøy til å samtale med hverandre om opplevelsene de måtte ha hatt. I tillegg opplever de at de også kan hjelpe andre. De er ikke bare mottakere av hjelp, men noen som kan bidra inn til andre. Dette gir selvtillit, mestring og fostrer en opplevelse av styrke. For mange blir gruppen et grunnlag for videre og tettere vennskap, uavhengig av tilbudet i Flerfamiliegruppen.

Som tidligere deltakere i Sofapraten understreker Vigdis viktigheten av å være tilstede, både psykisk og fysisk. Dette er krevende, men meningsfylt arbeid. Gjennom år hvor dette arbeidet har vært en del av hverdagen, opplever hun seg nå tryggere i rollen. Men dette betyr ikke at historiene hun møter, ikke berører henne.

Vigdis avslutter med å understreke betydningen av at det å delta i grupper gjør at man føler seg mindre alene om sin historie og at man får muligheten til å lage en ny historie sammen med den trygge voksne og andre.

Dette var siste Sofapraten for denne gang. Aksjonsuken ble med dette avsluttet i Kristiansand.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar