Solfrid Raknes: «Vennlig selvsnakk»

Psykologisk førstehjelp er selvhjelpsmateriell utviklet av psykologspesialist Solfrid Raknes, og formidler grunnprinsipper fra den kognitive modellen for barn og unge.

 

”Popularisert fagstoff”

Abup talks er vårt forsøk på å popularisere til dels vanskelig stoff i en fortettet kortform fra ca 5 til 18 minutter. Profilerte fagpersoner innen psykisk helsefeltet samt andre kulturelle og akademiske disipliner blir bedt om å gi et ”statement” over et emne de er spesielt dyktige på.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar