Sørlandet sykehus lanserer app

Sørlandet sykehus lanserer app

Min plan lanseres onsdag, som er Verdensdagen for selvmordsforebygging. Min plan er en app utviklet i Danmark, men tilpasset norske forhold av medarbeidere ved Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus. Se også omtale fra NRK Sørlandet: Ny app skal forhindre selvmord

Min Plan er en elektronisk plan for forebygging og håndtering av kriser, og har til hensikt å forhindre selvmord, overdose og selvskading.

SSHF og Kunnskapssenteret har samarbeidet med danske programvareutviklere om app’en.

– Erfaringene fra utprøving i Danmark viser til konkrete episoder hvor app’en har blitt brukt ved kriser med lovende resultater, sier spesialrådgiver Geir Hausvik ved Klinikk for psykisk helse.

App’en som nå lanseres baserer seg på en anerkjent metode, også kjent som kriseplan, eller mestringsplan, som allerede benyttes i arbeidet med forebygging av selvmord.

– Denne app’en er et supplement, eller alternativ, til dagens papirløsninger. Vi tror man oppnår økt tilgjengelighet til planen dersom den ligger lagret på telefonen. En plan for hva man kan gjøre i en krisesituasjon har vist seg å være avgjørende for mange fortvilte mennesker, slik at de har greid å avverge at den blir livstruende, sier klinikksjef Oddvar Sæther.

Innholdet i mestringsplanen utarbeides av brukeren selv, eller i samarbeid med behandler, og består av faresignaler, samt strategier for å mestre disse. Det er også lagt inn en komplett oversikt over landets legevaktkontorer, kontaktinfo til Alarmtelefonen for barn og unge, og Mental Helse.

Man kan også legge til et eget nettverk, som kan kontaktes når livet oppleves tøft.

”MinPlan Norge” er gratis og reklamefri. Den er også kompatibel med både Android og IOS-systemet, og nedlastbar for store deler av smarttelefon-markedet.

– Vi håper at ”MinPlan Norge” gjør terskelen lavere for å søke hjelp, og at vi på sikt kan videreutvikle dette hjelpemiddelet til det beste for brukerne, sier Hausvik.

App’en lanseres på Verdensdagen for selvmordsforebygging i morgen, 10. september, under et lokalt arrangement ved Universitetet i Agder. Arrangementet er i regi av LEVEs fylkeslag i Aust- og Vest-Agder, i samarbeid med UiA og RVTS Sør. For mer informasjon om arrangementet: www.uia.no/leve

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar