Sørlandet sykehus ligger i landstoppen når det gjelder forskning ved sykehus!

Sørlandet sykehus ligger i landstoppen når det gjelder forskning ved sykehus!

Alle målsetninger nådd!

Sørlandet sykehus ligger i landstoppen når det gjelder forskning ved sykehus, sett bort fra Universitetssykehus. Da forskningsenheten ble etablert for vel 10 år siden var budsjettet knyttet til forskning, på 4 millioner. I år forsker vi for 50 millioner! Forskningen og forskerne ble hedret da det nylig ble delt ut forskerprisen  til dem som har utmerket seg i 2012.

Sørlandet sykehus har som mål å knytte forskning nært opp mot pasient. Dette for å bedre pasienters hverdag. Vi forsker på konkrete tilstander og ulike konsekvenser av behandling. Sørlandet sykehus gjør det bra nasjonalt, og forskere fra Sørlandet sykehus er med i flere internasjonale forskernettverk.

De som forsker er ansatte på sykehuset og står til daglig i en helt vanlig pasienthverdag. I sitt virke har de sett forhold som det har vært behov for å undersøke nærmere. Skal en medisinsk praksis eller metode endres, så må dette gjøres gjennom grundige studier og metoder. I en sykehushverdag er det ikke bare å sette i gang med noe fordi en tenker det kunne ha vært lurt. Da kreves det forskning!

Og det er nettopp det forskningsenheten har klart å legge til rette for på Sørlandet sykehus. Gjennom et målrettet og bevisst arbeid har vi fått frem et 100- talls ansatte som er registrert i den nasjonale databasen (Cristin.no) som forskere. Det var noen av disse forskerne som ble hedret tirsdag 15. oktober.

Sykehuset hedret forskere som har publisert artikler i nivå 2 i tidskrift, og/eller disputert for doktorgrad i 2012. Her er listen:

Forskningspris:

Unn Ljøstad (Nevrologisk avdeling SSK)

Karen Herlofson (Nevrologisk avdeling SSA)

Siri Søftestad (Klinikk for psykisk helse, ABUP): Forskningspris for tre artikler

Kjetil Garborg (Gastroenterologi, Medisinsk avdeling SSK)

Forskningspris og doktorgrad:

Randi Eikeland (Nevrologisk avdeling SSA)

Anne Udal (Klinikk for psykisk helse, DPS Aust-Agder)

Doktorgrad  i 2012:

Benthe Sjøli (Kardiologi, Medisinsk avdeling SSA)
Leiv Gabrielsen (Klinikk for psykisk helse, ABUP)

Gwynyth Øverland (Klinikk for psykisk helse, Poliklinikk for psykosomatikk og traumer)
Åshild Tellefsen Håland (Klinikk for psykisk helse, ABUP)

John-Kåre Vederhus (Klinikk for psykisk helse, ARA)

Bjørg Hjerkinn (Klinikk for psykisk helse, ARA)

Sigurd Liavaag (Ortopedi, Kirurgisk avdeling SSA)

Av: Rune Jonassen

Relaterte innlegg