Sped- og småbarnsteam i Abup

Sped- og småbarnsteam i Abup

ABUPs sped- og småbarnsteam er et helsetilbud til familier med barn mellom 0 – 6 år.

Vi har fokus på utvikling av barnas psykiske helse og det å styrke samspillet i familiene.

I dag er det godt kjent at de minste barnas psykiske helse utvikles i et samspill mellom egenskaper i barnet selv og i miljøet det vokser opp i.  Forskning viser at dette samspillet starter allerede i mors mage.  Fra fødsel og de første årene skjer det en stor utvikling i hjernen og kroppen hos barnet.  Samspillet med omsorgspersonene og omgivelsene har en viktig rolle for at denne utviklingen skal bli så god som mulig.

Det er en grunnleggende antakelse at trygg tilknytning kan fungere som en ”støtfanger” gjennom livet, som gjør oss sterkere i møte med kriser og utfordringer (Smith & Ulvund, 2004).

Av og til oppstår det situasjoner som påvirker barnet, forhold i miljøet rundt barnet eller en kombinasjon av begge faktorene.  Forhold som gjør oss bekymret for barnets utvikling.  Da kan sped – og småbarnsteamet kanskje hjelpe.

Målet til sped – og småbarnsteamet er å komme tidlig inn slik at vi kan hjelpe til med å forebygge tilknytningsproblemer og utviklingsforstyrrelser.  Kommer en tidlig inn med hjelp, kan en forebygge skjevutviklinger som kan føre til mer alvorlige tilstander senere i livet.  Samarbeid med foresatte blir viktig jo mindre barnet er. Sped – og småbarnsteamet ønsker å hjelpe familier med å lykkes.

Sped – og småbarnsteamet tilbyr hjelp til:

 • Gravide i risiko (psykiske lidelser som kan påvirke tilknytningsprosessen)
 • Barn med tilknytningsproblematikk
 • Barn reguleringsvansker i forhold til f. eks.:
  • Søvn
  • Spising
  • Annen somatikk
  • Følelser
  • Atferd
  • Konsentrasjon og oppmerksomhet
 • Barn som lever i familier der en eller begge foreldrene har psykisk vansker, tidligere rusmisbruk og eller andre psykososiale belastninger
 • Barn som har opplevd eller vært vitne til traumer (vold, familievold, seksuelle overgrep, tap / sorg, ulykker med mer)
 • Barn med dobbelt risiko.  Dvs barn som har en biologisk sårbarhet sammen med foreldre som strever

Hvem kan henvise til sped- og småbarnsteamet?

 • Fastlege
 • Helsestasjonslege
 • Din kontakt ved en DPS-klinikk
 • Barneverntjenesten
 • Lege på fødeavdelingen

Dette er noe av det sped- og småbarnsteamet gjør 

 • Utredning – ved hjelp av ulike verktøy, danner vi oss et bilde av problemstillingen sammen med familien
 • Oppfølging – følger barnet og familien i en periode, for å støtte utviklingen
 • Terapi med barn og foreldre / foresatte.  For eksempel i etterkant av traumer
 • Veiledning av foreldre / foresatte i forhold til samspill og hvordan forstå barnet
 • Veiledning til barnehager
 • Samarbeider med andre aktuelle etater (barnevern, PPT, helsestasjon, DPS)

Sped – og småbarnsteamet bruker mye filmopptak av barnet i ulike sammenhenger.  Opptakene brukes ofte i veiledning med foreldre / foresatte slik at vi sammen bedre kan forstå barnet og dets behov.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar