Ungdom vet mest om ungdom

En unik arbeidsplass, det er beskrivelsen jeg vil gi Snakkommobbing.no. Daglig blir vi invitert direkte inn i flere barn og unges til tider tøffe og brutale hverdag med mobbing. I nettopp dette unike rommet som blir skapt når ...