Tar samtalen til nye høyder

Tar samtalen til nye høyder

Av: Irene Svozilik

 

Høyt oppe i et tre utenfor ABUP i Kristiansand henger det et spisebord med fire stoler og nærmest vaier i vinden. Det er med på å ta samtalen mellom terapeut og pasient til nye høyder.

image003

 Gjennom installasjonen får både terapeuter og pasienter tilgang til tanker, fantasier og refleksjoner som kan være med på åpne opp for å tenke annerledes om en gitt situasjon, sitt eget liv og seg selv som person, sier kulturrådgiver Heidi Aasen (bildet under) ved Abup i Kristiansand.

image004

Flere meter over bakken, høyt oppe i et tre, henger den svenske kunstneren Nina Björkendal sitt installasjonsverk, nærmest i løse luften. En lunsj i det fri har plutselig fått en helt ny betydning, og det er det nye perspektivet kunstneren søker.

– Björkendal tar en sosial, relasjonell setting som er veldig kjent for mange, og plasserer den inn i en surrealistisk kontekst. Det gir nye perspektiver, kommenterer Aasen og tar verket nærmere i øyesyn.

image005

I tillegg til at kunstverket får forbipasserende til å stoppe sperre opp øynene, har verket også fått betydning for terapeutene på ABUP.

– Kunst kommuniserer og snakker til oss på ulikt vis. Min erfaring er at møtet med kunstverket skaper en ny dynamikk og bringer flere språk og elementer inn i terapien, sier terapeut ved ABUP, Anne Kjersti Gundersen (bildet under).

Bilde

Hun har flere ganger hatt samtaler med barn og unge i et rom med god utsikt til installasjonen. Det har vist seg forløsende i samtaler, hvor det ikke alltid er like lett å sette ord på ting.

– Barn er ofte veldig til stede her og nå. Slik er det med opplevelsen av kunsten også. For noen vekker møtet med kunsten sterke følelser. Andre blir grepet av det konkrete og observerbare, mens for andre skaper det gjenkjennelse, undring og humor. Som terapeuter må vi våge å stille oss åpne for hvilke inntrykk kunstverket skaper hos den enkelte, sier Gundersen.

Hun har ofte blitt overrasket over hva barn og unge gjenkjenner i kunstverket, og hvordan de klarer å beskrive det de opplever og ser.

– Møtet med installasjonen kan bidra til at pasienter og terapeuter sammen finner observerbare og sanselige metaforer for vanskelige tanker, følelser og hendelser, på en helt annen måte enn om man førte samtalen bak fire ordinære vegger, sier Gundersen og roser initiativet.

Bilde 1

Installasjonen blir trolig hengende fram til i høst. Kunstneren fotograferer selv verket gjennom årstidene, og disse bildene vil inngå i en større utstilling som Björkendal skal presentere i Kristiansand Kunsthall høsten 2014.

 

Relaterte innlegg