Tekstbidrag til Mozarts Requiem

Hei alle Kick Off-ere og venner av Kick Off!
Abup har i flere år samarbeidet med Kilden med forskjellige prosjekter. Disse prosjektene kalles Kilden Dialog. Vi har nå hatt et møte hvor Kilden vil sette opp et av det mest berømte verkene i klassisk musikkhistorie, nemlig Mozarts Requim. Det spesielle med dette prosjektet er at man ønsker å lage en ny tekst til dette fantastiske korverket. Opprinnelig er jo dette en dødsmesse hvor det kommer til uttrykk mye lidelse og smerte og lengsel etter forløsning fra jordisk elendighet. Man har imidlertid anledning til å skrive ny tekst og det er det det Kilden v/direktør i symfoniorkesteret Stefan Sköld ønsker, og her kommer vi inn. Dere inviteres til å skrive tekster fra eget liv, både med hensyn til problemer som har vært og eksisterer nå, eller også gleder, lengsler og håp. Dette kan være korte eller lengre historier, de kan formidles både skriftlig og evt muntlig i møter med Kilden og med forfatter Rune Belsvik, fra januar 2016 og utover. Det er nemlig slik at den kjente forfatteren Rune Belsvik har sagt ja til å være den som skriver disse tekstene sammen, anonymiserer og lager sammenhengende historier som blir den nye teksten i Mozarts Requim. Det skal altså være slik at du kan kjenne igjen dine tekster, men de skal være helt umulig å identifisere med akkurat deg. 
Tidlig i januar 2016 blir det et oppstartmøte med representanter for orkesteret, Kilden dialog og med forfatter Rune Belsvik. Noen fra oss i Abup blir også tilstede sammen med dere som melder dere. Det vil bli workshops frem mot sommeren 2016, og når Rune har fått skrevet teksten sammen vil det bli øvinger med orkester og kor fra høsten 2016. Det skal være stor oppsetning i april 2017 hvor dette verket skal fremføres. Det blir profesjonelle solister, profejsonell dirigent og profesjonelt orkester. Prosjektet skal også følges av forsker ved Ansgarskolen og ved Abup, Hege Bjørnestøl Beckmann (som selv er sanger og svært musikkinteressert). Koret skal bestå av elever fra videregående skoler på Agder og for de av dere som har lyst til å delta på øvinger utover høsten og vinteren 2016/2017. Hiv deg rundt, meld deg på og meld din interesse og snakk med for eksempel Anne Grete Wennesland, Linda Gundersen, Gunnar Eide og Bente Madsen. Dere kan også rette henvendelser til Gro Anita Kåsa Poulsen og Karl Erik Karlsen. Påmelding til gro.poulsen@sshf.no
 
Legg igjen en kommentar