Terje Mesel – gratulerer som professor!

Terje Mesel – gratulerer som professor!

Abup har gjennom en årrekke bygd opp et sterkt forskningsmiljø. Først gjennom 12 egne doktorgrader, deretter etablering av forskergrupper og at etablerte forskere kvalifiserer seg videre som professorer. Nå er Terje Mesel også i mål ved at han etter søknad ble kompetansevurdert som professor i etikk ved Universitetet i Agder. Det betyr mye for miljøet vårt både med tanke på veiledning og faglig tyngde under oppbygging av Abups FoU-miljø, for eksempel når det skal designes gode prosjekter med søknader om ekstern finansiering.

Terje er ansatt i Abup i 50% stilling og er som fagetiker også sekretær i klinisk etikkomité ved SSHF. Terje kombinerer på en utmerket måte forskning og formidling. Som formidler har han lang erfaring som foreleser i filosofi, vitenskapsteori og metode og i etikk. Han er mye brukt i ulike seminarer arrangert av praksisfeltet og er et godt eksempel på en som kombinerer akademisk virksomhet med praksisfeltet. I løpet av et år har Terje for eksempel holdt over 40 foredrag i ulike sammenhenger lokalt og nasjonalt.

Han er kanskje mest kjent for sin forskning innen profesjonsetikk. Legers profesjonsetikk var temaet for hans avhandling. Han var redaktør for en vitenskapelig antologi om makt og avmakt innen feltet psykisk helse.  Temaet ”Når noe går galt -fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsevesenet”  ble grundig drøftet og belyst i en annen bok som har fått stor oppmerksomhet i praksisfeltet. I tillegg har Terje publisert en rekke vitenskapelige artikler om metode og andre temaer.

Å bli kompetansevurdert som professor betyr i praksis at en etter doktorgrad legger til grunn vitenskapelig arbeid og formidling som tilsvarer to nye doktorgrader i omfang. Vi gratulerer Terje en masse og er glade og stolte over å ha ham som kollega i Abup!

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar