Terje Mesel

Terje Mesel

 

Terje Mesel professorStilling: Forsker, Ph.D
Enhet: FoU-enheten, Kristiansand
Epost:
Telefon:

Kompetanseområde/faglig interesse:

 

Bakgrunn:

Terje Mesel er utdannet teolog og har en doktorgrad fra seksjon for medisinsk etikk ved  det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han jobber som professor i etikk  ved Universitetet i Agder og er forsker ved Sørlandet sykehus, ABUP. Han er også faglig sekretær i Klinisk etikkomite ved Sørlandet sykehus. Mesel tok sin doktorgrad på legers etiske refleksjon i 2009, og har siden forfattet en rekke bøker og artikler. Han har også vært gjesteprofessor ved San Diego State University.  Se link for mer informasjon om papir- og digitalutgivelser på Cappelen Damm Akademisk.

Hva er jeg særlig opptatt av:

 

Cristin

Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. Her ligger en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Prosjekter

 

Publikasjoner & presentasjoner

Relaterte innlegg