Tone Austrud

Tone Austrud

Tone AustrudStilling: Spesialrådgiver
Enhet: Avdelingsledelse, Kristiansand
Epost: tone.austrud@sshf.no
Telefon: 468 08 224

Kompetanseområde/faglig interesse:

Foreldreterapeutisk arbeid, familieterapi, ledelse, veiledning

Bakgrunn:

Grunnutdanning som sosionom
Klinisk godkjenning i psykisk helse barn og unge (5 års spesialisering)
Veiledningspedagogikk
Familieterapi
Master i ledelse – fordypning helseledelse (avsluttes innen 2016)

Hva er jeg særlig opptatt av:

 

Cristin

Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. Her ligger en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Prosjekter

Prosjektarbeidet jeg er involvert i er stort sett relatert til utvikling av nye behandlingstilbud til grupper av henviste barn/unge og deres familier som vi gjennom erfaring ser at vi ikke har tilstrekkelig godt behandlingstilbud til.

Videre er fokus rettet mot å delta i arbeidet med opprettholdelse og utvikling av tiltak som en gang var prosjekt, men som nå inngår som en naturlig del av det totale tilbudet vi kan tilby.

Publikasjoner & presentasjoner

Relaterte innlegg