Torstein Stray

Torstein Stray

Torstein StrayStilling: Psykologspesialist
Enhet: FoU-enheten, Kristiansand
Epost: torstein.stray@sshf.no
Telefon: 416 54 097

Kompetanseområde/faglig interesse:
Atferds- og konsentrasjonsvansker hos barn i førskole- og skolealder, kroppens rolle i læring og psykisk helse, ADHD og andre utviklingsrelaterte problemer hos barn.

Bakgrunn:

Utdannet cand.psychol v. Universitetet i Bergen, 1979

Spesialist i klinisk psykologi, NFP fra 1990

Doktorgrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Stavanger, 2013

Ansatt ved ABUP, Sørlandet sykehus, siden 2008

Hva er jeg særlig opptatt av:

Mitt viktigste interesseområde gjennom flere tiår har vært kroppslige og atferdsmessige uttrykk for vansker med læring og konsentrasjon hos barn, som en innfallsport til å forstå deres spesielle behov for en differensiert og individuelt tilpasset tilrettelegging i barnehage og skole, både faglig og relasjonelt. I den forbindelse har jeg utviklet kartleggings- og refleksjonsverktøyet DAt-Kon (’Differensiering av Atferds- og Konsentrasjonsvansker’). Et spesielt interessefelt i senere år har vært muskulære reguleringsvansker hos barn med ADHD, og sammenhengen mellom slike vansker og utviklingen av samspillsproblemer og tilpasningsvansker som typisk ses hos barn med denne tilstanden. Svært mye av mitt forskningsarbeid ved ABUP har vært rettet mot disse barna, i tett samarbeid med min kone og fysioterapeut Liv Larsen Stray, som har utviklet et eget testbatteri for å avdekke spesifikke kroppslige/muskulære vansker hos barn med ADHD (MFNU – Motorisk Funksjonsnevrologisk Undersøkelse).

Cristin

Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. Her ligger en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Prosjekter

 

Publikasjoner & presentasjoner

Relaterte innlegg