Tverretatlig akutt tjeneste for barn og unge i Kristiansand kommune

Tverretatlig akutt tjeneste for barn og unge i Kristiansand kommune

Dette prosjektet omhandler et samarbeid mellom Barnevernsvakt i Kristiansand, Akutt Ambulant Enhet/ Abup  og St.hansgården/ Bufetat.Målet er å prøve ut tett samarbeid ved akutte henvendelser slik at de unge og deres familier får samtidig hjelp fra flere instanser når behovet tilsier det.Problemene til de unge er ofte så sammensatte at de trenger hjelp fra flere instanser. Tradisjonelt har instansene jobbet «ved siden av» hverandre. Erfaring har vist at man har jobbet for lite sammen, og samtidig i en tidlig fase der krisen kan oppleves som på sitt sterkeste for de det gjelder.

I denne første fasen opplever alt for mange at de må forholde seg til mange ulike personer, som alle skal ha historien om igjen. Det kan virke opprivende, uoversiktlig og utrygt. I værste fall kan det bidra til å forverre og forlenge krisen. Stabilisering er den viktigste første hjelpen!

Hensikten med prosjektet er å samle fagkompetansen fra første stund, og gjøre felles vurderinger før første utrykning, samt jobbe samtidig videre om det er behov for videre tiltak. På denne måte minker antall personer de kriserammede må forholde seg til, få bredere faglig tilnærming og korte ned tiden for nødvendig samtidig hjelp.I jungelen av ulike prosjekter skiller dette seg ut da det er første og eneste av sitt slag som har fått tillatelse til å ta samarbeidet «helt ut». Det som gjør det unikt, er at vi i prosjektet har fått unntak fra taushetsplikten i akutte saker som gjelder barn og unge som bor i Kristiansand kommune. Unntaket gjør at vi fra første henvendelse kan kontakte hverandre, drøfte og utveksle relevante opplysninger om den aktuelle akutte situasjonen.Hittil i år har vi samarbeidet om 43 barn og ungdom.

Prosjektet ledes av Kristin Stokke v/Abup og Johanne Stokke v/Barnevernsvakta

Prosjektet ledes av Kristin Stokke, Akutt Ambulant Enhet, Abup og Johanne Stokke, Barnevernsvakt Kristiansand kommune

Sintef forsker på prosjektet. De har intervjuet både ansatte, barn/unge og deres familier om deres erfaring med prosjektet. Vi er spente på hvilke funn som framkommer. Vi får en foreløpig tilbakemelding fra dem 19. mai, og vi håper at vi der kan få tilbakemeldinger som kan være med å utvikle prosjektet i riktig retning.Fra juni vil vi forsøke ut modeller for samlokalisering. Dette blir spennede!Prosjektet er treårig og varer fram til juni 2016.
Sintef skal ha sin endelige rapport ferdig i oktober 2016.

Både prosjektet og BLD satser på at resultatet av prosjektet vil gi nasjonale føringer.

Se også omtale av prosjektet i Fvn 12. mai 2015: Da barnevernvakta fikk melding om en 16-årig jente som ble mishandlet, gjorde de noe som egentlig ikke er lov.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar