Behandlingsforløp

Behandlingsforløp

Som regel varer et behandlingsforløp i Tvers mellom seks og 18 måneder. Behandlingen tilpasses den enkelte familie. I de fleste saker arbeides det blant annet med følgende:

Kartlegging:

I de første møtene handler det om å få en felles forståelse av hva som har skjedd, hvordan familiesituasjonen er og hvordan hverdagslivet fungerer. I tillegg til samtaler med barn/ungdom, foreldre og barneverntjenesten, bruker vi noen ganger spørreskjemaer og andre kartleggingsverktøy. Til sammen danner dette et utgangspunkt for en felles plan for hva vi sammen skal arbeide med i den videre behandlingen.

Sentrale temaer:

  • Hva er konsekvensene av det som har skjedd?
  • Hva skal til for fremme trygghet hos alle som er berørte?
  • Hvordan kan den som har krenket bli bedre kjent med seg selv?
  • Hvordan kan den som har krenket øke sin forståelse av andre sine signaler og behov?
  • Har den som har krenket, selv opplevd krenkelser?
  • Hva må til for å unngå å videreføre krenkelser?

Veien videre:

I Tvers er det alltid et mål at den som har begått overgrep skal kunne ta ansvar for sine handlinger. Det innebærer å ta ansvar for det en selv har utsatt andre for, og å ta ansvar for at man selv i fremtiden opptrer på måter som fremmer trygghet og respekt.

Ofte er spørsmål knyttet til fremtidig kontakt mellom dem som er berørte av seksuelle overgrep og krenkelser vanskelig å finne ut av. Der det er mulig og forsvarlig, bistår Tvers med å etablere og gjennomføre gjenopprettende prosesser.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar