Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus

Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus

Av leder i Ungdomsrådet, Linn Camilla Domingos

Vi er et råd som består av 9 ungdommer fra alderen 14-20 år. 2 gutter 7 jenter. Vi jobber med å få i gjennom saker vi mener er viktige, som for et eksempel hvordan helsepersonell skal snakke til en ungdom, eller prosessen fra barne- til voksenavdeling. Vi har alle forskjellige egenskaper og erfaringer som vi kan ta med å bruke i saker for å fremme hva vi vil forbedre! Vi er ganske nye i dette, men flere av oss har erfaringer med å sitte i andre styrer fra før av. Vi vil gjerne ha innspill utenifra! Vi er veldig opptatt av at alle ungdommer skal ha det bra når de enten er innlagt på sykehus, både med somatiske lidelser eller psykiske lidelser. Eller om man går på poliklinikk! Vi vil gjerne bli mer synlige for andre og vise at vi er her. Vi er allerede godt i gang og våre sterke unge stemmer og meninger har fått gode responser og resultater!

 

Ungdomsrådet Sørlandet sykehus

Relaterte innlegg
Kommenter ( 1 )
  1. Brukermedvirkning for barn og unge – KBT
    10. august 2017 at 12:36
    Svar

    […] Vi finner følgende ungdomsråd på landsbasis: – Oslo universitetssykehus – Sørlandet sykehus – Universitetssykehuset i Nord-Norge – St. Olavs hospital – Sykehuset Innlandet […]

Legg igjen en kommentar