Abup forlag startet høsten 2016 som et ledd i Abups kommunikasjonsplan. Forlagsvirksomhet i Abup er en naturlig forlengelse av Abups utadrettede, helseopplysende og samfunnsnyttige innsats. Utgivelssprofilen vil omfatte alt fra romaner til diktsamlinger til «dagbøker». Den vil ikke ha en ren «brukerprofil», men omfatte kunstnerbiografier, vitenskapelig orienterte tekster og representere et mangfold av forfatterprofiler. Kvaliteten skal være god, enten det dreier seg om ren litterær stil eller nøktern sakprosa. Alle bøkene kan bestilles ved å sende en e-post til abupforlag@abup.no
Anmeldelser