Vanskelig å forutse selvmord blant barn

Vanskelig å forutse selvmord blant barn

Barn som tar livet sitt er ikke tristere enn andre barn. De ligner til forveksling sine jevnaldrende. Derfor er det svært vanskelig å vite hvilke risikofaktorer man skal se etter for å forebygge at barn begår selvmord. Det viser doktorgradsarbeidet til lege og forsker Anne Freuchen.

– Få av barna som tok livet sitt hadde en depresjon eller annen psykisk lidelse. Men de hadde oftere opplevd tap av noen de var glad i, og mange var opptatt av temaet selvmord. Flere av dem var i en konfliktsituasjon før selvmordet, men konflikten ble ikke oppfattet som alvorlig av de voksne, sier forsker Anne Freuchen ved ABUP.

I forrige uke avla hun doktorgrad på barns selvmord.

Like mange barn mellom 10 og 14 år dør av selvmord som av ulykker (2011) i Norge. Bare kreft er hyppigere dødsårsak blant barn.

Freuchen har i sitt doktorgradsarbeid brukt såkalt psykologisk autopsi, en metode for å danne seg et bredt og sammensatt bilde av den døde og forholdene han eller hun levde under. I løpet av perioden 1993-2004 døde 91 barn under 16 år ved selvmord i Norge.  Foreldre til 42 av disse barna har bidratt til studien.

18 av de 42 barna hadde skrevet avskjedsbrev. I brevene forklarte barna hvorfor de ville ta sitt liv, de uttrykte kjærlighet til de gjenlevende og ga instrukser, blant annet om hva som skulle skje med eiendelene deres.

– De fremstilte seg som fullt ut ansvarlige for selvmordet, og brevene ga lite inntrykk av forvirring. Heller en indre smerte og sårhet, sier Freuchen. Hun råder voksne til å være interessert i barns tanker og hvordan de tenker å løse sine små og store problemer.

– Barns muligheter og evner til å håndtere det de opplever som store vanskeligheter ser ut til å spille inn ved selvmord. For voksne kan problemene virke som bagateller, som lett ville kunne løses ved å snakke om dem. Men mange barn har ikke så god evne til å se fremover og tenke alternative løsninger. De tenker heller at ”slik det er i dag, vil det alltid være”. Da kan vanskene virke uoverstigelige, sier Freuchen.

Anne Freuchen (60) er spesialist i voksenpsykiatri, og barne- og ungdomspsykiatri.

– Jeg har lenge vært opptatt av de triste barna, og det er meningsfylt å hjelpe dem til å finne ut av hvordan de vil leve livene sine, sier Freuchen.

Hun disputerte 1. november for sin doktorgrad ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, med avhandlingen The lost years: Suicide among children and young adolescents.

Av: Johanne Tunaal-Larsen

Relaterte innlegg