Ventelisteskolen

I 2013 og 2014 gjennomførte Abup prosjektet  «Ventelisteskolen» i samarbeid med Rådet for psykisk helse og Extrastiftelsen. Formålet var å utvikle en læringsprortal for unge brukere og foreldre/pårørende. De ulike delene av læringsportalen er seinere bygget inn som permanente deler av abup.no.  De ulike elementene er plassert slik;

Bloggen finner du under menypunktet Blogg – eller direkte på adressen www.abup.no/blogg 

Informasjonstekster om de viktigste henvisningsgrunnene/diagnosene som vi arbeider med finner du under menypunktet Psykisk helse

Informasjonsfilmer finner du under menypunktet Film og/eller sammen med tekstene under de enkelte henvisningsgrunnene under menypunktet Psykisk helse.

Fjernsynsprogrammene «Helsestudio1» finner du under hovedmenyvalget «Helsestudio1« eller direkte på adressen www.helsestudio1.no 

Fagforedragene i serien «Abup Talks»  finner du under menypunktet Film og/eller direkte på nettadressen www.abup.no/abup-talks 

Pårørendegrupper / brukergrupper: Snakk med din behandler om deltakelse i slike grupper.

Sluttrapporten fra prosjektet kan leses her: Sluttrapport-Ventelisteskolen-Aug.10-2015

Følg oss ellers på www.abup.no og på www.facebook.com/AbupAgder

 

Prosjekteterstottet1

 

Legg igjen en kommentar