Hva skal skje?

Du / dere har fått denne nettadressen fordi dere skal til Abup.
Det er sendt ut brev til dere og henviser med informasjon om frist for når oppfølging skal være i gang. I brevet får dere også informasjon om når du/dere skal møte til første time, og hvem dere skal møte.

Ingen venter lenger enn 12 uker før Abup har startet sin oppfølging.

Her finner dere oss:

Arendal:
Arendal har ansvar for østre Agder regionen. Dette omfatter kommunene Arendal, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Gjerstad og Risør, og i tillegg Iveland, Birkenes og Lillesand.

Ungdomsklinikken har ansvar for hele Agder.

Abup i Arendal er samlokalisert på Klinkenberg, rett ovenfor sykehuset og inndelt i tre enheter:
Familieklinikken holder til i Klinkenberg 4 B
Telefon 37 07 50 23
Poliklinikken holder til i Klinkenberg 4, og har også eget kontor og mulighet for å tilby samtaler i Lillesand.
Telefon 37 07 50 00
Ungdomsklinikken holder til i Sykehusveien 2.
Telefon 37 07 51 50

Kristiansand:
Kristiansand har ansvar for Kristiansand-regionen med kommunnene Kristiansand, Vennesla, Søgne, Songdalen, Lindesnes-regionen som omfatter kommunene Lindesnes, Mandal, Audnedal, Åseral og Marnardal samt Setesdal-regionen med kommunene Evje & Hornnes, Bygland, Valle og Bykle.

Familieteam og akutt-team har ansvar for hele Vest-Agder.

Abup i Kristiansand er samlokalisert på Eg, på sykehusområdet, Egsveien 100, og er delt inn i tre enheter:
Akutt ambulant enhet holder til i eneboligene nedenfor Poliklinikken.
Telefon 38 03 86 40
Familieenheten holder til i bygg 1, 2. etasje, i de gamle Egsbygningene. Inngang er midt på bygget og er skiltet med Abup Familieenheten.
Telefon 38 07 62 00
Poliklinikken holder til i nyere murbygg på høyre side, like før de gamle Egsbygningene. Poliklinikken har også eget kontor og mulighet for samtale i Mandal.
Telefon 38 17 74 00

Lister:
Lister har ansvar for Lister-regionen som omfatter kommunene Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Flekkefjord og Farsund.

Abup Lister omfatter de to poliklinikken som ligger lengst sør i landet, lokalisert med kontor i Farsund og Flekkefjord.

Polinikkken Farsund holder til i Storgata 25.
Telefon 38 19 65 00
Poliklinikken Flekkefjord holder til på sykehusområdet, Engvald Hansensvei 6.
Telefon 38 32 73 85
Google Abup

Kort om behandlingsløpet i ABUP:

Fastlegen har allerede skrevet en henvisning. Der har hun/han skrevet kort om problemet som dere trenger hjelp til.

Her finner dere litt informasjon om noen av de vanligste henvisningsgrunnene.

Tildeling av behandler:

Vi har egne interne møter hvor vi kort drøfter dine vansker, hva som kreves av oppfølging med tanke på at du/dere skal få en bedre hverdag, og hvem som skal ha ansvar for din/deres oppfølging. Den som gis saksansvar sender ut brev eller ringer og gir informasjon om når du/dere skal komme til time, og vi går da i gang med utredning og behandling. Når det er bestemt at du skal få et tilbud på Abup diskuterer vi hvem av terapeutene som skal ha ansvar for å møte dere på Abup.

På Abup jobber det veldig mange ulike yrkesgrupper; psykologer, leger, sosionomer, pedagoger og andre. Alle ansatte er spesialutdannet innen terapi og vil kunne gi et fullverdig tilbud i oppfølgingen.

Antakelig blir det en av disse: Hvem er vi?

 

Hva skjer når du er blitt gitt tilbud om oppfølging på Abup?

Første time:

Til første time møter du på den enheten/kontoret du har fått time, ofte sammen med mamma og/eller pappa eller andre nære voksne. Når du kommer inn til oss på Abup blir du møtt av en sekretær i resepsjonen vår. Det er fint om du går bort til sekretæren og sier hvem du er så vi kan registrere at du har kommet til time i datasystemet vårt. Når du har gjort dette kan du sette deg på venterommet og forsyne deg med kaffe/te/vann. Så kommer den terapeuten som skal møte deg og henter deg når du er klar til samtale.

Dere går sammen til hans/hennes kontor eller et eget samtalerom. Her vil du/dere få fortelle hva dere opplever som problemet og hva dere trenger hjelp til, og sammen vil dere legge en plan fremover. I tillegg vil dere få en generell informasjon om hvordan vi kan følge deg/dere opp fremover.

Utredning: 
Utredning er det arbeidet vi gjør sammen med deg/dere hvor vi forsøker å forstå hva problemet ditt kan være og hva som kan ha bidratt til å utløse dine problemer. Dersom vi kan forstå hva som påvirker at du har det vanskelig så kan vi kanskje lettere finne ut hvordan vi kan redusere eller løse dine tanker.

Utredning handler altså om å forsøke å forstå. I dette arbeidet er samtale mellom deg/dere og en terapeut veldig viktig. I tillegg til samtaler bruker vi noen ganger ulike kartleggingsverktøy (spørreskjema/tester) som kan være nyttige og hjelpe oss til å forstå – og finne løsninger på dine/deres vansker.

Mot slutten av utredningen skal vi sette en diagnose på dine problemer.

Diagnose:
Diagnose er ordet vi velger for å beskrive dine problemer eller symptomer. Det vil si hvordan viser problemet seg for deg og for andre.
Diagnosene sier ikke noe om hvordan du har det, men mer hvordan du viser dine vansker.

Noen ganger kan diagnosen hjelpe oss til å finne noe mer ut av hvordan vi kan hjelpe deg og ikke minst hvordan vi kan bidra til å øke andres forståelse av deg og din situasjon. Andre ganger hjelper diagnosen oss lite i forhold til å finne løsninger på dine vansker og vi må da jobbe på en litt annen måte for å redusere dine problemer.

En diagnose kan være et uttrykk for at: 

 • Du kjenner deg ofte redd
 • Du er redd for spesielle ting
 • Du har store vansker med å sove
 • Du opplever ofte mareritt
 • Du kjenner deg veldig sint
 • Du ødelegger ting eller du kan slå andre i sinne
 • Du kjenner deg ofte trist
 • Du gråter ofte
 • Du orker ikke å stå opp om morgenen
 • Du har lyst til å skade deg selv
 • Du skader deg selv
 • Du har selvmordstanker/selvmordsplaner
 • Du hører stemmer som skremmer deg
 • Du tør ikke spise
 • Du spiser og kaster opp igjen
 • Du plages av ufrivillige bevegelser
 • Du er veldig urolig
 • Du har store vansker med å konsentrere deg
 • Du må gjøre ting på en bestemt måte om og om igjen
 • Du plages av skremmende bilder fra tidligere hendelser

Behandling: 

Det vanligste er at vi snakker sammen, enten alene med barnet/ungdommen eller sammen med foreldre og søsken. I samtalene prøver vi sammen med deg/dere å finne ut av hva som er vanskelig og hva det er som gjør at det er vanskelig. Vi prøver deretter å finne ut hva som skal til for at du skal få det bedre og jobber så for å komme dit du ønsker. Oppgaven vår er å hjelpe, utrede og behandle, i samarbeid med primære omsorgspersoner og førstelinjetjeneste. Vi har ganske mange verktøy og arbeidsmetoder som vi benytter. Noen trenger også hjelp av medisiner som kan gjøre det lettere å konsentrere seg og å være sammen med andre, eller som kan hjelpe mot triste og tunge tanker. Noen ganger anbefaler vi innleggelse på Ungdomsklinikken eller gir tilbud om intensivt familiearbeid.

Vi har også noen gruppetilbud på ettermiddagen.

Hvor lenge skal jeg ha kontakt med Abup?

Det er veldig forskjellig hvor lenge en trenger å ha kontakt med Abup, men det vil terapeuten din kunne si noe om når det gjelder deres kontakt. Noen har kontakt hver uke, andre har kontakt hver 3. uke, så det varierer.

Familieenheten og Poliklinikken har åpningstid fra kl. 08.00 til 15.30 hver dag, så det er i dette tidspunktet timene settes opp. Når kontakten med dere avsluttes sender Abup en epikrise (en oppsummering av det som har skjedd) tilbake til den som sendte henvisning og med kopi hjem til deg/dere. Hvis du ikke får denne må du ringe og si fra.

Disse sidene er like mye ment for foreldrene, bestevennene, læreren eller treneren som til «hovedpersonen» selv.

Rettigheter

Helsenorge.no kan du lese om de rettighetene du har når du kommer til oss,

Bli litt kjent med oss på forhånd. Vi er nok den første sykehusavdelingen i landet som har eget TVprogram. Hver søndag kveld kl 20-23 kan du møte oss på TV Agder. (Signalene kan tas inn på RiksTV (digitalt bakkenett) og på kabel-TV til GET,  Canal Digital, Homebase og Altibox )

Tidligere programmer finner du her:

Skjermbilde 2015-05-21 kl. 21.40.47

 

Spørsmål?

www.morild.org

Morild er et nettsted for barn og ungdom som opplever belastninger i familien.

Alle som er pårørende til noen er like forskjellige som andre barn og unge. På morild kan du lese om andre i samme situasjon, få informasjon, stille spørsmål og få svar. Du finner snakkerom, svartjeneste, film og viktige fortellinger om andres erfaring.

Det er flest ungdom som sender innlegg til den anonyme svartjenesten. I svarpanelet sitter det voksne med egen erfaring med belastninger i eget liv, det er sosionom, psykiater, barnevernpedagog, psykolog, helsesøster, prest, lærer og familieterapeut. Alle som spør får svar fra to fordi vi har erfart at det oftest finnes mer en et svar på viktige spørsmål.

Henvisninsgrunner:

Litt om de vanligste grunnene til at barn og unge trenger hjelp hos oss (henvisninsgrunner hentet fra skjema: Bup henvisningsskjema – bokmaal)

 

Prosjekteterstottet1