Fastlegen har nok gjort seg noen tanker - kanskje har hun/han til og med stilt en diagnose. En diagnose er et navn på et kjent problem som ligner på ditt problem. Men alle mennesker er ulike, så det er slett ikke sikkert at diagnosen stemmer for deg. DU, dine foreldre og dine andre nære er eksperter på DEG. VI er eksperter på diagnoser og erfaringer gjort av ANDRE. Best resultat får vi hvis alle disse ekspertene arbeider SAMMEN.
Litt om de problemene vi arbeider oftes med