Virkeligheten er ikke slik vi tror

Virkeligheten er ikke slik vi tror

«Virkeligheten er ikke slik vi tror. Om tingenes grunnleggende oppbygging» av Carlo Rovelli, Spartacus forlag 2018. På italiensk i 2014.

Forfatteren Carlo Rovelli (født 1956) er en italiensk forsker og forfatter. Han har utgitt en rekke bøker og er som teoretisk fysiker spesielt opptatt av rom og tidsbegreper. Han har tidligere utgitt på norsk «Syv korte leksjoner i fysikk», 2016. Carlo Rovelli gjør et nummer av at mysteriet i verden ligger i vitenskapen og at vitenskapen er full av både løste og uløste spørsmål. Man trenger således ingen spiritualitet utover dette. Man trenger ingen Gud eller en åndelig forklaring på verdenssammenhenger. Det fascinerende er at han tar utgangspunkt i gresk filosofi og for så vidt fastholder dette som en metafor og en virkelighet knyttet til sitater fra Platon og hulelignelse og fra arnestedet for antikkens filosofi i Mielet i Hellas for 2 600 år siden. Han har en på mange måter vellykket kryssklipping mellom den grensesprengende kunnskapen man allerede den gangen hadde, men da mer som påstander og som anelser, og det man i dag har av mer vitenskapelige facts.

Han gjør bokstavelig talt et kvantesprang fra gresk antikk til det naturlige stedet å stoppe opp, nemlig i renessansen med både forfatterne og tenkerne men ikke minst de gryende vitenskapsfolkene som begynte å ane at jorden ikke var flat og la frem overbevisende vitenskapelige beviser på et heliosentrisk verdensbilde. Fra den italienske renessansen og fra galillego gallile og Johannes Kepler går reisen videre mot klassikerne i mer moderne tid. Ikke minst Newton. Forfatteren redegjør videre for feltteori og lys og den banebrytende forskningen til Maxwell og Farraday før han vier stor plass og interesse til geniet Albert Einstein. For leseren klarer han å anskueliggjøre tid og rombegreper på en pedagogisk bra måte. Det gjelder både den spesielle og den generelle relativitetsteorien.

Han beveger seg videre fra kvantetenkningen og over i kvanterom og relasjonell tid til hinsides tid og rom. Forfatteren klarer også å beskrive sorte hull, altså både Big Bang og sorte hull på en spennende måte slik at i hvert fall jeg som leser for første gang klarte å komme noe dypere inn i denne materien.

Carlo Rovelli klarer på en begeistret og entusiastisk måte å formidle glede og nysgjerrighet over fysikk som fag og dens helt overlegne betydning for fremveksten av moderne vitenskap. Han makter også å gå inn i kompliserte begreper som rom og tid og kvantegravitasjon på en måte som gjør at det vekker leserens interesse på å komme dypere inn i disse mysterier. Rovelli kaller det selv mysterier og er overtydelig på at verden slik han ser den ikke trenger å forklares ut i fra en guddommelig plan eller en oversanselighet. Han fletter inn både antikk og moderne filosofi, og ikke mist også klassisk litteratur som Italias egen store Dante og sier «og det fortsetter og fortsetter å myldre død og liv ømt og fint, klart og ufattelig».

Forsidebildet er hentet fra Spartacus forlag: Virkeligheten er ikke slik vi tror

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar