Virker tilbakemelding i par og familieterapi?

Virker tilbakemelding i par og familieterapi?

Familieteamet i ABUP har i flere år vært med i et forskningsprosjekt der hovedmålsettingen var å undersøke om bruk av tilbakemelding i terapi bedrer utfallet av terapien. Prosjektet er ledet av Terje Tilden ved Modum bad. Hovedfunnet var at det ikke var noen forskjell på utfall i de sakene hvor tilbakemeldingsverktøyet ble brukt, sammenlignet med de sakene hvor det ikke ble brukt.

Virker tilbakemelding i par og familieterapi?

Familieteamet i Abup var i flere år med i et forskningsprosjekt som blant annet skulle undersøke om bruken av et tilbakemeldingssystem ville bedre utfallet av terapien (STIC-studien). Data ble samlet inn ved et familiekontor, Abup og familieenheten ved Modum Bad. Prosjektet var ledet av Terje Tilden ved Modum Bad og hovedartikkelen fra RCT studien ble publisert i Family Process i 2019 hvor Iris A. Olsen, Åshild T. Håland og Rune Zahl-Olsen fra Abup er medforfattere. Hovedfunnet er at vi ikke fant noen forskjell på utfall i de sakene hvor tilbakemeldingssystemet ble brukt, sammenlignet med de sakene hvor det ikke ble brukt. Dette var opprinnelig et uventet funn, og en grunn kan være at vi ikke vet hvordan, eller i hvilken grad tilbakemeldingssystemet ble brukt av terapeutene i møtene med klientene, en annen at de samme terapeutene ble brukt i begge gruppene. Terapeutene brukte altså tilbakemeldingssystemer i møte med halvparten av klientene men ikke i de øvrige, noe som medførte et generelt stort fokus på tilbakemelding. En tredje grunn kan være at familieterapeutene hadde stort fokus på tilbakemelding fra før, siden det er en integrert del av deres utdanning. Studien viste for øvrig at både barna og de voksne fikk det bedre på flere ulike mål etter terapi.

Terje Tilden, Bruce E. Wampold, Pål Ulvenes, Rune Zahl-Olsen, Alse Hoffart, Bente Barstad, Iris A. Olsen, Tore Gude, William M. Pinsof, Richard E. Zinbarg, Harald H. Nilssen og Åshild T. Håland. Feedback in Couple and Family Therapy: A Randomized Clinical Trial. Family Process. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/famp.12485

Forfatter: Rune Zahl-Olsen

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar