Eg veit i himmerik ei borg

Du kan høre innspillingen av Eg veit i himmerik ei borg med Det karlsenske univers her:

Jeg er, i likhet med de tre søsknene som utgjør Det karlsenske univers, oppvokst på Jæren. Jeg kan, i likhet med den ene av søsknene Karlsen (med fornavn Karl Erik), logge noen år av livet som bosatt i Kristiansand. Jeg vet følgelig en del om livet i det som har vært kalt både «Bibelbeltet» og «Det mørke fastland». Selv om jeg har vært utmeldt av Den norske kirke i snart førti år, og selv om jeg lenge har vært medlem i Human-Etisk Forbund, er jeg altså ikke fremmed for gudshus, med eller uten spir, og gudsord, med eller uten tonefølge.

Det faller meg ikke vanskelig å verken lytte til eller skrive om en salme. Jeg kan fortsatt synge med i salmer når jeg deltar i kirkelige seremonier. Men personlig er jeg glad for at jeg slipper å forholde meg til det kristne budskapet som noe mer enn en del av kulturhistorien. Medlemskapet i Human-Etisk Forbund gjør meg, paradoksalt nok, til en mer avslappet kirkegjenger.

Jeg vet ikke om det er folketonen, teksten eller det at vi måtte pugge Eg veit i himmerik ei borg på barneskolen på 1960-tallet som gjør meg litt nostalgisk når jeg hører denne salmen.

Min far, som er født i 1931, og som har bodd all sin dag i nærheten av «porten til Jærens forjettede land», som det heter i Sandnes-sangen, har ofte fortalt om sin bestemor (på morssiden), som levde sine siste år i min fars barndomshjem.

Himmelen før og nå

Hun var ikke i den minste tvil om at det fantes en gud i himmelen som personlig ville ta i mot alle sine «når timen var komen». Datidens emissærer kunne, fortsatt i følge min far, i sine taler gjerne fremholde at i himmelen var alle saler av skinnende gull, og at alle de frelste fikk sitte på gullstoler.

I dag har vi, slik jeg har forstått det, mer eller mindre avskaffet helvete. Jeg er mer usikker på hvordan det står til med himmelen. Om dagens emissærer hadde vært like konkrete som sine forgjengere, ville de kanskje beskrevet den slik: Ingen miljøkrise, ingen flyktninger og ingen tidsklemmer. Ubegrenset og evig kreditt. Havutsikt, wifi, strømmetjenester og flatskjermer i alle rom. Au pair og vaskehjelp, hvis ønskelig.

Metaforer eller evige sannheter?

Eg veit i himmerik ei borg balanserer etter mitt skjønn fint mellom fortidens betoning av globalisert personlig synd og løfter om frelsens herlige konsekvenser, og dagens formodentlig sterkere betoning av mulighetene i spennet mellom en følelse av tilkortkommenhet og relasjonen til en kraft som virker like mye gjennom tilhørigheten til et kirkesamfunn i det jordiske livet som gjennom løftene om evig liv i en annen dimensjon.

Human-etikere uten fartstid på den bløde kyststripe vil kanskje hevde at jeg tar for lett på det religiøse budskapet linjene. Det gir jeg dem i så fall rett i. Men jeg forbeholder meg likevel retten og friheten til å synge og ha glede av tekster som jeg personlig opplever som vel så rike på metaforer som på evige sannheter.

Fakta kan ødelegge en god historie

Fakta kan som kjent ødelegge mang en god historie. Når jeg finner disse ordene i salmen som er utgangspunktet for Eg veit i himmerik ei borg – …Nicht von Silber noch rothem Goldt,
mit Gottes Wort gemarvret…(1613) – kjenner jeg et akutt behov for teologisk og kirkehistorisk bistand: Var overdådige beskrivelser av himmelen og perleporten avleggs allerede på 1600-tallet? Var emissærene på Nord-Jæren på 1930-tallet offer for et religiøst etterslep på flere hundre år?

Jeg vet ikke. Jeg aner ikke. Men jeg er sikker på at Abups nettredaktør mer enn gjerne tar imot så vel kommentarer som selvstendige innlegg for svar og utdyping.

Enkelt arrangement, ettertenksom gitarsolo og ukunstlet sang

Kjetil Høyer Jonassens enkle arrangement, den ettertenksomme gitarsoloen, og søsknene Karlsens klare, unisone og ukunstlede sang, bidrar i mine ører ytterligere til nedtoningen av Det himmelske rikets materielle herligheter, og forsterker ønsket og vissheten om tilhørighet, nåde og forløsning. En vestlending i østlendighet, og en døpt og konfirmert humanetiker kan saktens ha glede av denne innspillingen.

For deg som vil vite mer

Det finnes versjoner med flere vers, med andre funksjoner, osv., og det finnes (selvfølgelig) flere fakta om salmen og dens opphav enn det minimale jeg har tatt med. Se for eksempel følgende wikiressurser:

https://no.wikisource.org/wiki/Eg_veit_i_himmerik_ei_borg

https://nn.wikipedia.org/wiki/Eg_veit_i_himmerik_ei_borg

Jeg vet ikke om man kan si «God fornøyelse!» i forbindelse med en salme, men om man kan det, så gjør jeg det nå. Jeg håper du vil finne glede i denne utgivelsen, uavhengig av hvor mange stjerner og fisker du måtte ha i søndagsskolekortet ditt.

Skrevet av Odd Volden

Produksjonsmedarbeider

Abup Road Records

Bidragsytere til Det karlsenske univers / Eg veit i himmerik ei borg (ARR 022016)

 

Utøvere: Siri Enger Karlsen, vokal, Torill Enger Karlsen, vokal, Karl Erik Karlsen, vokal,  Thomas Fagervik, gitar, Kjetil Høyer Jonassen, piano og programmering.

Arrangør: Kjetil Høyer Jonassen

Produsenter: Roar Farstad og Karl Erik Karlsen

Lydtekniker: Roar Farstad

Mikser: Roar Farstad

Mastermiksere: Roald Råsberg og Roar Farstad

Tekstforfattere: Ukjent /H.C. Sthen / Bernt Støylen

Komponist: Folketone fra Hallingdal

Omslagsdesigner: Jannicke Svardal

Kontakt: Gro Anita Kåsa Poulsen / gro.poulsen@sshf.no / 482 08 825