Hennie Pepz i studio

Se bilder fra innspillingen hos Roar Farstad i Nustate studio, Kristiansand.