Jon Martin Høie

Jon Martin Høie (f. 1997) er studieåret 2016-17 førsteårsstudent ved kirkemusikkstudiet ved Norges musikkhøgskole med professor Terje Winge som lærer i orgel. Høie har tatt pianotimer fra 8-årsalderen og hatt jevnlig orgelundervisning med Anders Eidsten Dahl siden 2009. Han har i flere år vikariert hyppig som organist i Lier og omegn, og er fra 1. januar 2017 fast ansatt i en deltidsstilling som organist i Sylling og Sjåstad kirker i Lier.