En helt annerledes konsert

– Dette ser jeg virkelig frem til, sier Karl Erik Karlsen, som leder Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup). Lørdag 29. august kl. 14.30 inviterer Abup og Blå Kors Kristiansand til en helt annerledes konsert i Haven. Konserten har fått navnet «Fred og uro».

Av Ivar Eidsaa

– «Fred og uro»-songsyklusen er kome til gjennom mange års terapeutisk virke og samtalar med lidande menneskjer. Som psykiater og psykoterapeut har eg hatt den store glede å koma tett på mange fantastiske personligheitar og flotte menneskjer. Mykje naud i form av angst, depresjon, tankjekjør, eksistensielle kriser og generell weltschmerz. Alt dette er kjende menneskjelege fenomen, men som sjølvsagt kjem i fortetta form i samtalar med lidande menneskjer, fortel Karlsen.

Varsomhet og ydmykhet

Med stor varsomhet og ydmykhet har han brukt sine erfaringer til å lage tekster som sier noe om den smerte og de opplevelser mennesker han har møtt har erfart og kjent på.

– Ein viss humor høyrer alltid med i livet og eg vonar å ha funne ein balanse mellom djup sympati, omsorgsfull medliding og eit litt håpefullt skråblikk frå nær sidelinje. Tekstane hev, tykkjer eg, fått eit framifrå og vàrt musikalsk uttrykk gjennom den suverene komponisten og tangentmannen Kjetil Høyer Jonassen. Eg er han evig takknemleg for hans djupe innleving og uovertrufne musikalske fingerspitzgefühl, seier Karlsen.

Sympati, innleving og von

Lørdag 29. august står Karlsen på scenen i Blå Kors Kristiansands nye satsing, Haven, sammen med nevnte Høyer Jonassen og Pål Svendsberget på fiolin. Svendsberget er til daglig profesjonell musiker i Kristiansand Symfoniorkester. Med blir også koristene Hege Beckmann og Bodil Nørsett.

Cover_KE

– Intensjonen med desse tekstane i musikalsk innpakning, er å formidla sympati, innleving og von med menneskjer med stor psykisk smerte. Som det heiter i salmen «Håp», er det alltid «håp i hangande snøre». Alltid, seier han med ettertrykk.

– Konserten som nå skal arrangeres er et synlig bevis på det samarbeidet vi i Blå Kors Kristiansand har og har hatt med Abup. Abup og Karlsen har vært sentrale samarbeidspartnere for oss. Ikke minst gjelder dette i arbeidet med å etablere Snakk om Mobbing (SoM), hvor Karlsen har vært en viktig premissleverandør når det gjelder det faglige innholdet SoM bygger på og skal formidle, sier Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand.

Fremmer forståelse

– Også når det gjelder etableringen av Haven har Abup vært sentral, sier Solheim, som ser frem til konserten med stor forventning.

– Både Abup og vi arbeider for å møte mennesker som av ulike årsaker trenger hjelp. Det å få overvære en konsert med tekster basert på de erfaringer mennesker i krise og motgang har formidlet, er noe mange bør få med seg. Det handler om å fremme økt forståelse for dem som sliter, sier Arvid Solheim.

Blå Kors – ABUP – Karl Erik Karlsen – Arvid Solheim:
Lørdag 29. august kl. 14.30 inviterer Karl Erik Karlsen fra ABUP og Arvid Solheim fra Blå Kors Kristiansand til konserten «Fred og uro» i Haven. Foto: Ivar Eidsaa

Blå Kors – ABUP – Karl Erik Karlsen – Arvid Solheim:
Lørdag 29. august kl. 14.30 inviterer Karl Erik Karlsen fra ABUP og Arvid Solheim fra Blå Kors Kristiansand til konserten «Fred og uro» i Haven.
Foto: Ivar Eidsaa