Ronnie Jacobsen

Ronnie Jacobsen er en musikers musiker. Respektert og hyllet av kollegaer. Alltid utforskende og fremoverlent. Som strengeutøver har han krysset klinge med de beste, og som artist kan han vise til hele tre spellemann- prisnominasjoner.