Barnet bruker ditt ansikt som kompass!

Bruk noen minutter på denne videoen som illustrerer et forsøk gjort på barn fra 9-12 måneder. Mor har fått beskjed om å enten smile eller virke skremt idet barnet nærmer seg noe som av barnet oppfattes som utrygt. Smiler mor, så tør barnet gå videre, men hvis mor virker skremt, så stopper barnet opp. Det er både interessant og lærerikt å se dette eksperimentet. Barnet bruker mors ansikt som kompass!

Relaterte innlegg