Barnet mitt strever med å spise

Barnet mitt strever med å spise

– spisevansker og spiseforstyrrelser hos de minste barna

Å spise og drikke dekker grunnleggende behov. Vi gjør det mange ganger hver eneste dag.  Mat gir opplevelse på mange plan; smak, lukt og kontakt. Mat er også kjærlighet og kan gi følelse av å være del av et fellesskap.

Når det er strev med mat for små barn blir vi helt naturlig bekymret og noen ganger fortvilede og redde. Barnet kan streve med å suge. Det kan være urolig i måltidet; gråtende og stiv i kroppen, snu seg vekk fra brystet eller skjeen. Det kan ha vansker med appetittregulering, gi svake eller få signaler om sult eller metthet, noen er småspiste, andre strever med konsistens på maten, med å tygge eller svelge, noen er kresne og enkelte brekker seg. Overgangen mellom flytende og fast føde kan være vanskelig. Kanskje du kjenner dette igjen?

Graden av strev kan variere fra normal spiseutvikling, via spisevansker og reguleringsvansker i forhold til spising, til spiseforstyrrelse, også hos sped- og småbarn. Noen barn legger fint på seg på tross av noe strev, andre viser manglende vektøkning og noen får redusert lengdevekst også. Ofte er årsakene sammensatte. Enkelte ganger finnes det en underliggende sykdomstilstand, men ofte gjør det ikke det.

«Hva ville være mer fantastisk enn å ta et gråtende barn i sine armer og føle at det slapper av, kryper godt inn til meg og sakte roer seg ned? Og hva er mer skuffende og til å miste motet av, og kanskje til og med smertefullt, enn å holde en baby som uten noen synlig grunn gråter utrøstelig, med stiv kropp, og ser ut til å være umulig å nå, selv om jeg har gjort mitt beste? Et spedbarns gråt har to ansikt: den kan fremkalle ømhet og ønske om å trøste, eller hjelpeløshet og sinne.»( M. Papousek, 2011)

Vi ønsker at det å gi mat og å spise sammen skal være hyggelig, avslappende og noe godt vi kan gi til barna våre. Slik er det ikke alltid. Noen opplever måltidet som et strev. Spising handler ikke kun om mat, men også om det å være sammen, om å ha kontakt og samspill og alle følelsene det vekker. Måltidet er en viktig møteplass i familien, helt fra spebarnstiden av.

Når barnet ikke åpner munnen, snur seg vekk, blir stiv i kroppen, skyver bort maten, så kan det kjennes som en avvisning av kjærligheten mor eller far ønsker å gi. Dette kan være vanskelig å oppleve. Det kan føre til at foreldrene mister blikk på de små signalene som barna sender ut og kan gjøre det mer vanskelig for foreldre og barn å forstå hverandre. Noen erfarer ar barnet også har andre vansker; er urolig, gråter mye, er vanskelig å trøste og også kan streve med søvn.

Barnet på sin side, kan kjenne på måltidet som noe som er strevsomt og ikke noe det gleder seg til. Det kan oppleve seg misforstått og utenfor måltidets sosiale fellesskap. Barn kan oppføre seg på måter som er vanskelig å forstå og prøver på sin måte å kommunisere behov som kan være vanskelig for oss foreldre å fortolke.

Når barn strever med spising kan det være nødvendig å undersøke barnet fysisk. Vekst og utvikling sjekkes på helsestasjonen eller hos fastlegen. Disse veileder om spising og ernæring. Ofte er det tilstrekkelig. Om de finner grunn til bekymring for ernæring, vekst og utvikling eller for samspillet knyttet til måltider, og de vurderer at ytterligere hjelp er nødvendig, kan de henvise til videre utredning på sykehusets barnepoliklinikk og/eller på Abup. Da kan det gjøres vurderinger og gis oppfølging både knyttet til eventuelle sykdommer, ernæringssituasjonen, med samspillet og familiens situasjon forøvrig.

Når vi i Abup`s Sped- og småbarnsteam jobber med familier der sped- eller småbarnet strever med spising, så er vi interessert i historien som familien forteller. Vi er interessert i hvordan ting har utviklet seg, hvem barnet ditt er og hvordan det er for deg å være forelder. Vi vil gjerne være sammen med dere både i måltider og i hverdagslige situasjoner. Vår erfaring er at det å være tilstede i samspillet både når dere har det fint sammen og i situasjoner der det kan være vanskelig, kan gi nyttig informasjon om hva barnet ditt kan og hva barnet ditt trenger støtte til å utvikle. Ofte tilbyr vi filmopptak av samspillet som vi bruker i veiledning. Denne metoden kalles Marte Meo. Erfaringen er at dette er hjelpsomt og konkret og kan være nyttig i å prøve å forstå mer omkring barnets behov.

Forfattere: Indra Simhan og Elise Gill, Abup, Sped- og småbarnsteam, Kristiansand.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar