De voksne har hovedansvaret

Det er de voksne som har hovedansvar: både foreldre, ansatte i barnehage og i skolen.

Det handler om å ta barn og unges subjektive opplevelse på alvor. De voksne skal følge med og lytte til barna når de ikke forstår eller har sett hva som er skjedd, og de skal handle på bakgrunn av barnas subjektive opplevelser av situasjonen. Når barn og unge opplever å bli hørt og tatt på alvor vil medvirkning og livsmestring gjøres mulig.

 

Det mobbeforebyggende arbeid i skole og barnehager er utarbeidet og under stadig evaluering. Det er bra og gir gode rammer for å forebygge og stoppe mobbing. Men likevel så er det de voksnes våkne blikk og mobbeforebyggende holdninger og vilje til handling som er avgjørende.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar