Familieskolen i Arendal

Familieskolen i Arendal

INFO OM Familieskolen

Familieskolen er et opplæringstilbud til familier med barn i grunnskolealder, der barna har psykososiale vansker som viser seg på flere områder (f.eks. i familien, på skolen, blant venner), og over lang tid. Familieskolen omfatter gruppesamling for inntil sju familier en dag i uken, samt to timer foreldregruppe annenhver uke.

Familieskolen drives som et samarbeid mellom Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) SSA, og Aust-Agder fylkeskommunes skoleavdeling på sykehuset (SMI-skolen). Teamet som arbeider på Familieskolen innehar spesialpedagog, klinisk pedagog og psykolog, som alle i tillegg innehar familieterapikompetanse.

Familieskolen er et tilbud for familier der barna har sammensatte vansker som har utviklet seg over lang tid

Mange vansker som barn kan ha, både psykiske vansker og lærevansker, viser seg først og fremst i samhandling med andre mennesker. Uansett om en vanske er medfødt, påført eller har utviklet seg over tid, vil den ofte ha negative konsekvenser for hvordan barnet opplever seg selv og andre, og for hvordan barnet samhandler med omgivelsene sine

Varighet 

Familieskolen er et ”åpent gruppetilbud”. Det betyr at det tas inn nye familier etter hvert som andre familier slutter. I de fleste tilfeller har familiene som tas imot ved Familieskolen hatt vansker over lang tid. De har ofte søkt hjelp for disse vanskene gjentatte ganger, uten at vanskene har blitt borte. Når vanskene har vart over lang tid, er sammensatte, og har bidratt til å skape negative og fastlåste samhandlingsmønstre på mange områder (familie, venner, skole), er det umulig å fastsette en bestemt varighet for deltakelse på Familieskolen.

På Familieskolen samarbeider barn og voksne om det meste….

På Familieskolen samarbeider barn og voksne om det meste….

Varighet av deltakelse avhenger av hva problemene er og hvordan de arter seg, hvor fastlåste samhandlingsmønstrene er, og i hvilket tempo barn, familie og skole er i stand til å omstille seg. Vi er imidlertid alltid opptatt av å arbeide så raskt som mulig, og at barn og familier skal være så mye som mulig på sine naturlige livsarenaer (hjem/skole/arbeid).

Hvis du har spørsmål om Familieskolen, kan du henvende deg til:

Sonja Kolstad Lie, Solveig Norlund Andersen  eller  Bård Bertelsen  Familieklinikken ABUP Arendal

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar