Heidi Ranvik Jensen

Heidi Ranvik Jensen

Heidi Ranvik Jensen, spesialist i psykiatri og jobber som overlege ved Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer (SPST), Sørlandet Sykehus HF. Hun har som spesialfelt: komplekse traumer, dissosiative lidelser og personlighetsproblematikk. Har 2-årig videreutdanning i forståelse og behandling av disssosiative lidelser. Sertifisert innen EMDR og skjematerapi. Har tatt videreutdanning i sensorimotorisk psykoterapi nivå 1 og 2, og har driftet slike videreutdanninger i regi av RVTS sør siden 2009. Heidi Ranvik Jensen er spesielt opptatt av kroppens rolle i terapeutisk arbeid med traumer og tidlige tilknytningsforstyrrelser. Og hvordan vi som hjelpere best kan balansere oss selv inn mot sårbare klienter og klientsystemer, for å forebygge sekundært traumatisk stress.

http://sor.rvts.no/no/nyhetsarkiv/2012/Hjelper-+kjenn+deg+selv.9UFRnUWi.ips

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar