Hildegunn Marie Tønnessen Schuff

Hildegunn Marie Tønnessen Schuff

Hildegunn Marie Tønnessen SchuffStilling: Forsker
Enhet: FoU-enheten, Kristiansand
Epost: schuff@ansgarskolen.no
Telefon: 988 19 111

Kompetanseområde/faglig interesse: Kultur- og samfunnspsykologi, interkulturell kommunikasjon, migrasjon og integrering, identitet og narrativer, mixed methods.

 

Bakgrunn:

Jeg er engasjert som forsker i et samarbeid mellom Abup og Ansgar Høgskole, hvor jeg underviser i psykologi og interkulturelle studier. Av utdannelse har jeg cand. mag. med kommunikasjon og utviklingsstudier fra UiA (2003), bachelorgrad i psykologi fra UiO (2006), og er Master of Philosophy i Peace and Conflict Studies fra Universitetet i Oslo (2010).

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg forsker innenfor kultur- og samfunnspsykologi på temaer som minoriteters deltakelse og myndiggjøring, migrasjonspsykologi, kreativitet og meningsskaping, flerspråklighet og flerkulturelle livsløp.

Nå jobber jeg med et PhD-prosjekt hvor jeg skal undersøke hva det å delta i det flerkulturelle kunstprosjektet Fargespill betyr for barna og ungdommene som er med, og potensielt for deres helse.

Cristin

Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. Her ligger en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Prosjekter

Schuff har deltatt i forskningsgruppa om kulturmøter og multimodalitet i MULTIKUL ved UiA, som har gitt ut boka «Det tredje språket» (2015, Portal akademiske forlag, red. Martin Engebretsen). Schuff skriver her om sammenhenger mellom korsang og helse.

Hun er også knyttet til Foreningen for interkulturell psykologi, Norsk forening for interkulturell kompetanse (NOFIK), og the European Community Psychology Association (ECPA).

PhD-prosjektet om Fargespill skjer i samspill med Stiftelsen Fargespill basert i Bergen, og Fargespill Kristiansand, som er en del av Kilden Dialog.

 

Publikasjoner & presentasjoner

Utvalgte publikasjoner:

Balsnes, Anne Haugland og Hildegunn Marie T. Schuff (2013). «Min styrke når jeg er svak på fremmed sted.» Om korsang, flyktninghelse og integrering. I H. Schuff, R. Salvesen og H. Hagelia (red.), Forankring og fornyelse: Festskrift for Ansgarskolen 1913–2013 (s. 316-335). Kristiansand: Portal Akademiske forlag.

Schuff, Hildegunn M. T. (2006). Å være barn blant flere språk: En kasusstudie av et flerspråklig barn i skiftende språklige kontekster. I NOA Norsk som andrespråk 2/2006, 41-76.

Schuff, Hildegunn M. T. (2012). Dancing towards personal and spiritual growth. I Nordic Journal of Dance Vol. 3:31-39.

Schuff, Hildegunn M. T. (2013). Veier videre. Forsoning i krigsflyktningers liv. I H. Schuff, R. Salvesen og H. Hagelia (red.), Forankring og fornyelse: Festskrift for Ansgarskolen 1913–2013 (s. 252-271). Kristiansand: Portal Akademiske forlag.

Schuff, Hildegunn M. T. (2014). “Inclusion and participation in a multicultural gospel choir.” I FLEKS, Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice Vol. 1 (2)/2014.

Schuff, Hildegunn Marie T. (2015): “Flerstemte kulturmøter”. S. 66-84 i Engebretsen, Martin (red.): Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. Kristiansand: Portal Akademisk.

 

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar