Forskning og utvikling

Klikk på bildet for å lese mer om forskningsprosjeker, publikasjoner etc.

Fagfeltet barn og unges psykiske helse har tradisjonelt sett hatt relativt smalspektret forskningsaktivitet. Systematisk innhenting av data og grundig dokumentasjon har vært etterlyst i offentlige dokumenter. Dette er imidlertid en trend som er i ferd med å snu. Abups offensive satsning på forskning de siste årene bidrar til dette. Forskere ved Abup er tilknyttet internasjonale forskningsmiljøer blant annet i England, USA, Tanzania, Finland, Sverige og Danmark.   Telefon 38 17 74 00.
Ansatte
Box title