Kristiansand

Kristiansand har ansvar for Kristiansand-regionen med kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen, Lindesnes-regionen som omfatter kommunene Lindesnes, Mandal, Audnedal, Åseral og Marnardal samt Setesdal-regionen med kommunene Evje & Hornnes, Bygland, Valle og Bykle.

Familieteam og akutt-team har ansvar for hele Vest-Agder.

Abup i Kristiansand er samlokalisert på Eg, på sykehusområdet, Egsveien 100, og er delt inn i tre enheter:

Akutt ambulant enhet holder til i eneboligene nedenfor Poliklinikken.
Telefon 38 03 86 40

Familieenheten holder til i bygg 1, 2. etasje, i de gamle Egsbygningene. Inngang er midt på bygget og er skiltet med Abup Familieenheten.
Telefon 38 07 62 00

Poliklinikken holder til i nyere murbygg på høyre side, like før de gamle Egsbygningene. Poliklinikken har også eget kontor og mulighet for samtaler i Mandal.
Telefon 38 17 74 00