Barn ut av foreldrekonflikten – samskaping av hjelpsomme tiltak for foreldre og barn som lever med høy konflikt etter samlivsbrudd. 

Hensikten med PhD-prosjektet er å utforske implementering og praksis i intervensjonsprogrammet “Barn ut av foreldrekonflikten”. Programmet tilbys i Aust- og Vest-Agder, i samarbeid mellom ABUP og familievernet. I tillegg samarbeides det tett med kommunalt barnevern og Tingretten. Programmet retter seg ...

LIST-prosjektet

List -forskningsprosjektet har fokus på å hjelpe ungdom til økt mestring av engstelse ved hjelp av mestringskurs basert på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi. Mestringskursene ledes hovedsakelig av helsesøstre på ungdomsskoler rundt Bergen, Kristiansand og Modum. På Sørlandet stiller også Abup ...

STOP modellen

Enslige mindreårige asylsøkere som har erfaring fra krig og flukt er spesielt sårbare: De kan ha sett familiemedlemmer og venner dø, de kan ha opplevd fattigdom, de kan ha hatt dårlig oppvekstmiljø i det landet de har flyktet fra. Mange ...