Diaglogmodellen.no

Dialogmodellen er en nettressurs til bruk i barnehager i arbeidet for å forebygge mobbing i dialog og samarbeid med foreldre og ble lansert i oktober 2019. Se www.dialogmodellen.no. Dialogmodellen er utarbeidet av prosjektleder Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder, ...

Sped og småbarn i fokus

Sped- og småbarner i fokus når Kari Vik mfl gjennomfører deltagende observasjon og fokusgruppeintervjuer i en institusjon for morløse barn i Tanzania. Artikkelen beskriver hvordan omsorgsgiverne oppfatter barndom, hva de tenker at barn trenger av omsorg og hvordan de utøver ...

Naturlig terapi

Forfatter: Carina Ribe Fernee Tidsskrift: Qualitative Health Research “Det er en laaaang-lang historie, men jeg regner med at du har tid”, svarte den skjønne jenta som satt foran meg på kaféen da jeg spurte henne om grunnen til at hun opprinnelig ble ...