Hjemmeøvelser

Kartleggingsskjema foreldre Registreringsark for hjemmeøvelser Mestringsstigen Målsettingsliste foreldre Målsettingsliste ungdom Problemliste ungdom Psykens abc Flerfamiliegruppe Arbeidsbok ...

Kursdag om spiseforstyrrelser hos barn og unge

I samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder arranger ABUP en kursdag om spiseforstyrrelser hos barn og unge rettet spesielt mot 1.linjen. Dato: 29.april Sted: Tyholmen hotell, Arendal Påmelding skjer via Fylkesmannens hjemmeside: http://www.fylkesmannen.no/Aust-Agder/Kurs-og-konferansekalender/Spiseforstyrrelser/ Her ligger også kort informasjon om bakgrunn og målsetting, påmeldingsfrist med mer. Klikk ...