Kathrine Bakke-Pedersen

Kathrine Bakke-Pedersen

Stilling: Phd. kandidat
Enhet: FoU enheten
Epost:
tlf.:

Utdanningsbakgrunn: jeg er utdannet sosionom, og har en master i statsvitenskap. Er for tiden PhD-stipendiat innen sosialt arbeid.

Jeg har jobbet som sosionom i sosialtjeneste og barnevern. Før jeg begynte som stipendiat, jobbet jeg som forsker ved Agderforskning, med barn og oppvekst som fagområde. Jeg er særlig opptatt av hvordan komplekse utfordringer innen velferdssektoren løses ved samarbeid, både på tvers av organisasjoner og profesjoner.

I mitt doktorgradsprosjekt er jeg opptatt av å finne ut hvordan profesjonelle fra barnevern, AAE og BUFetat samarbeider for å hjelpe barn/unge og deres familier, i akuttfasen. Jeg henter empirien min fra et allerede eksisterende samhandlingsreformen,kalt Akuttprosjektet. Jeg ønsker å finne ut hva som er hindringer og suksessfaktorer for å få til et godt samarbeid.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar