Kjetil Høyer Jonassen

Kjetil Høyer Jonassen

Kjetil Høyer JonassenStilling: Forsker
Enhet: FoU-enheten, Kristiansand
Epost: jonassen@ansgarskolen.no
Telefon: 400 21 639

Kompetanseområde/faglig interesse:
Musikk, musikkteknologi, musikkterapi, undervisning

Bakgrunn:

Musiker, klaverpedagog, filmviter, Cand.philol. i musikkvitenskap ved UiO, Høgskolelektor i musikk ved Ansgar Teologiske Høgskole siden 2002

Hva er jeg særlig opptatt av:

Musikk og helse
Forskning på og integrering av musikkteknologi i musikkterapeutisk praksis
Health-musicking (Small)
Resurs- og mestringsbasert tilnærming – empowerment (Bruscia, Rolvsjord, Ruud)
Positiv psykologi (Seligman & Csikszentmihali)
Økologisk helse (Bruscia)

Cristin

Cristin er en fellesdatabase for ansatte i høgskole-, universitet- og helsesektor. Her ligger en oversikt over publikasjoner og prosjekter.

Prosjekter

Phd-prosjekt (2015-2021) med tittelen «Processing real life. A study of how music technology can serve as a resource to increase quality of life for adolescents with a mental health illness” 

Publikasjoner & presentasjoner

Se oversikt i Cristin

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar